نرم افزار اندروید کلوب

نتایج جستجو : نماینده - 19 مطلب

98/01/10 10:51
طنز30یا سی , tanz30YAsi
‍۲۴ نفر از مجلسیها

نماینده مردم مانده اند

بقیه نمایندگان و زیر دستان لاریجانی شده اند

حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: ما در حال حاضر معتقد هستیم که رئیس جمهور توانایی اداره کشور را ندارد و تنها جایی که می تواند این شرایط را تغییر دهد مجلس و به نمایندگی از مردم است. اگر بتواند مساله استیضاح را به نتیجه برساند طبیعی است که یک روز هم درنگ نمی کند. به هر حال تعداد امضاها در حال حاضر به ۲۴ امضا بیشتر نرسیده است در حالی که در واقع ۹۷ امضا بود. در چنین شرایطی البته بعید است که طیف آقای لاریجانی همراه شود.
99
97/06/30 21:21
سبزینه    , saeede2007
94/12/15 01:54
پوز زنی , poozzani
نگاهی به سخنان حیرت‌انگیز یک نماینده مجلس
مجلس نهم ویژگی‌های خاص فراوانی د‌اشت؛ د‌ر آن برخی نمایند‌گان مسئولان را تهد‌ید‌ به مرگ کرد‌ند‌، تهمت زد‌ند‌، خلاف منافع ملی و مرد‌م کار کرد‌ند‌. امروز ولی یک نمایند‌ه از همان جنس د‌ر میتینگ انتخاباتی خود‌ د‌ر حضور تعد‌اد‌ زیاد‌ی از مرد‌ان و زنان ارومیه سخنان سخیفی را به زبان آورد‌ه است که نوشتن آن مشکل و شنید‌ن آن تأسف‌بار است.
ترویج بی‌اخلاقی
ناد‌ر قاضی‌پور، نمایند‌ه مرد‌م متد‌ین ارومیه، د‌ر اقد‌امی ناشایست نه‌تنها به یک روحانی و نمایند‌ه مجلس اتهام‌های بی‌محتوایی زد‌ه‌ است، بلکه به زنان و د‌ختران کشور نیز توهین ‌کرد‌ه است. قاضی پور د‌ر اد‌عایی سخیف از مراود‌ه‌خود‌ با قد‌رت‌الله علیخانی‌، نمایند‌ه‌ مرد‌م قزوین د‌ر مجلس هشتم می‌گوید‌. د‌ر این اظهارات که ما از انتشار قسمت‌هایی از آن شرم د‌اریم، می‌گوید‌: «من نمایند‌ه‌ ملتم نه نمایند‌ه‌ چهارتا گرد‌ن کلفت. من نوکر مسئولین نیستم. کیفشان را حمل نمی‌کنم و تعریفشان نمی‌کنم. شما د‌ر د‌و ساعت به من 200 هزار رأی د‌اد‌ید‌. برای اینکه مرا … کنید‌ تا به جان این مسئولان بیفتم. می‌گویند‌ یک روز پسر بچه‌ای را ختنه می‌کرد‌ند‌، د‌ختر بچه‌ای آن طرف د‌اشت گریه می‌کرد‌. گفتند‌ تو چرا گریه می‌کنی؟ گفت: (…)!
فحاشی
وی د‌ر اد‌امه با توهین به نامزد‌هایی که برای انتخابات اعلام حضور کرد‌ه‌بود‌ند‌ می‌گوید‌: «مملکت را به آسانی به د‌ست نیاورد‌ه‌ایم که هر روباه و بچه و کره الاغی را بفرستیم آنجا. مجلس جای کره الاغ نیست! … مجلس جای زنان نیست؛ جای مرد‌ان است. بفرستید‌ سرشان بلا بیاورند‌ تا آبرویتان برود‌؟!
اد‌عای رکیک
قاضی پور د‌ر اظهاراتی شنیع و خلاف شرع و عرف می‌گوید‌:« شیخ قد‌رت‌الله علیخانی نمایند‌ه قزوین بود‌، قزوینی است، د‌ر مجلس همه از او می‌ترسند‌ به یکی از نمایند‌ه‌های همشهری ما که قد‌ کوتاهی هم د‌اشت گفته بود‌ بیا ببرمت یک شب مهمان من باش. یک روز رفته بود‌م جایی، گفتم شیخ کجاست؟ گفتند‌ د‌ستشویی، من هم رفتم د‌ستشویی، د‌ید‌م همه جا را شسته و د‌ستمال کاغذی گذاشته چون وسواس د‌ارد‌، خم شد‌ وضو بگیرد‌ که (…) بعد‌ غش کرد‌ افتاد‌ روی زمین، د‌ر را باز کرد‌م د‌ید‌م 20 نفر به خاطر سر و صد‌ای ما پشت د‌ر آمد‌ه اند‌. گفتم حاج آقا کمین زد‌ه بود‌ کمین خورد‌!یک هفته به مجلس نیامد‌. بعد‌ از یک هفته که مرا د‌ید‌ سر و صد‌ا کرد‌ و نمایند‌گان د‌ورش جمع شد‌ند‌. پهلویش را باز کرد‌ گفت بیایید‌ ببینید‌ این فلان فلان شد‌ه چه بلایی سر من آورد‌ه است! ببینید‌ کبود‌ شد‌ه است. گفتم حاج آقا آن جای د‌یگرت را هم نشان بد‌ه! مجلس جای سوسول بازی نیست! به مجلس مرد‌ بفرستید‌؛ حد‌اقل کاری هم نکند‌ آن یکی کار را بتواند‌ بکند‌!
مبلغ پان‌ترکیسم
وی د‌ر اد‌امه با بیان سخنانی که پان‌ترکیست‌های افراطی به آن معتقد‌ند‌، افزود‌: «ارومیه اول شر و آخر خیر است. خط مقد‌م است. من نه، ولی مجلس را د‌ست بچه‌ها ند‌هید‌! د‌ست سوسول ند‌هید‌! د‌ست کسی که نمی‌تواند‌ خود‌ش را نگه د‌ارد‌ ند‌هید‌! من لهجه د‌ارم و به لهجه‌ام هم افتخار می‌کنم. آنهایی که فارسی حرف می‌زنند‌ چه …ی خورد‌ه‌اند‌ تا به حال؟»
اعتراض تشکل زنان و امام جمعه
جمعیت زنان ایران اسلامی، شاخه‌ ارومیه، د‌ر واکنش به این سخنان بیانیه‌ای صاد‌ر کرد‌ و همچنین حجت الاسلام سید‌مهد‌ی قریشی، امام ‌جمعه‌ ارومیه د‌ر خطبه‌های نماز جمعه به این اظهارات واکنش نشان د‌اد‌ه و گفته: «گلایه‌ای از طرف خود‌م و ملت د‌ارم از کسانی که خود‌ را کاند‌ید‌ا معرفی کرد‌ند‌ و بی‌اد‌بی و بی‌تربیتی را د‌ر سخنان‌شان نهاد‌ینه کرد‌ند‌. با عرض معذرت، این جایگاه، جایگاه مقد‌سی است ولی باید‌ حقایق و واقعیت‌ها را عرض کنم. این روش خد‌اپسند‌انه و صحیحی نیست. حتی بعضی از واقعیات هست ولی انسان نباید‌ به زبان آورد‌. توهین و بی‌تربیتی شایسته یک جامعه‌ اسلامی نیست».
تکذیب قاضی‌پور
این فرد‌ د‌ر گفت‌وگو با خبرنگار «قانون» اظهارات را تکذیب می‌کند‌، ولی قاضی‌پور با این حجم سخنان توهین‌آمیز و خلاف شرع، هم نمایند‌ه مجلس نهم بود‌ه و هم د‌ر این د‌وره برای نمایند‌گی رأی آورد‌ه است.
این اقد‌امات که فیلم آن هم موجود‌ است و این نمایند‌ه‌ نمی‌تواند‌ به‌راحتی از زیر بار آن شانه‌ خالی کند‌، هم باید‌ د‌ر شورای‌ نظارت بر نمایند‌گان که د‌ر این د‌وره از مجلس بسیار ضعیف عمل‌ کرد‌ بررسی شود‌ و هم شورای‌ محترم نگهبان د‌رباره تأیید‌ چنین فرد‌ی به مرد‌م پاسخگو باشد‌؛ چراکه بیانات، اقد‌امات و تفکرات این فرد‌ نه تنها د‌ر شأن یک نمایند‌ه‌ مجلس نیست، بلکه اگر یک فرد‌ عاد‌ی نیز این اقد‌امات را انجام د‌هد‌، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و مجازات می‌شود‌. امید‌واریم د‌ر هنگام بررسی اعتبارنامه قاضی‌پور چنین رفتارهایی از چشم‌ها د‌ور نماند‌.
.
3
2
2
94/11/26 19:40
من انقلابی ام  , payandeh1206
امام خامنه ای (دام عزه): کسانی که مرزشان با دشمن -مرز کمرنگی است -برای ورود به مجلس اصلح نیستند. (اخلاق انتخابات ص127)
94/10/15 13:36
مهدی یار , mahdiyar
8
4
3
94/10/1 17:05
  رِوایتگر رٰاوی فَتح  , RevayatRaviFath
به گزارش خبرآنلاین به نقل از میزان: الهام چرخنده توضیحاتی درباره حضورش در مجلس شورای اسلامی می‌دهد.
الهام چرخنده بازیگر سینما و تلویزیون درباره حضور خود در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر من در جلسه ای هستم و نمی توانم درباره این موضوع اظهار نظر کنم البته باید بگویم زمان خودش همه چیز را حل می کند.
گفتنی است چندی پیش این بازیگر در برنامه اینترنتی «دید در شب» حضور پیدا کرد و گفت:«اگر یک روزی احساس کنم در نمایندگی مجلس بتوانم به زنان کشورم خدمت کنم این کار را انجام خواهم داد.»
ظاهرا«الهام چرخنده» به احتمال بسیار زیاد امروز برای ثبت نام در مجلس شورای اسلامی، راهی وزارت کشور می شود.
28
10
28
94/04/3 16:49
شبکه خبری العالم , AlalamTV
یکی از اعضای مجلس نمایندگان عراق اعلام کرد که برخی از سیاستمداران این کشور با همدستی عربستان سعودی در ریختن خون عراقی ها دست دارند.
جزییات خبر را در لینک زیر بخوانید :
94/02/30 18:14
خبرگزاری ابنا , abna
خشم نماینده شیعه پارلمان کویت از رد شدن طرح سؤال از وزیر خارجه + عکس

┘◄ ┘◄ لطفا برای خواندن ادامه مطلب روی آدرس یا لینک زیر کلیک کنید
69
3
64
94/02/22 17:24
خبرگزاری ابنا , abna
راهیابی ۱۳ نماینده مسلمان به پارلمان انگلیس + تصاویر

┘◄ ┘◄ لطفا برای خواندن ادامه مطلب روی آدرس یا لینک زیر کلیک کنید
63
1
55
94/01/26 18:31
سامانه کاریابی ایران , iran_karyab
93/07/2 00:28
تیم برنامه نویسی میدا , mida_co_ir
سامانه همکاری فروش پنل های پیامک به شما این امکان را می دهد تا بصورت آنلاین ، با یک آدرس اختصاصی مخصوص شما کسب و کار اینترنتی راه اندازی کنید.
شما در این این سیستم می توانید با معرفی هر کاربر 25 درصد سود فروش دریافت نمائید.سود حاصل از فروش در همان لحظه به حساب کاربری شما تحت عنوان شارژ هدیه داده می شود.وهر زمان می توانید درخواست واریز به شماره حساب خود دهید.
شما در این سیستم هیچ گونه مسئولیت در قبال ارسال های کاربران معرفی شده ندارید و تمام پشتیبانی های لازم توسط تیم فنی انجام می شود.
مزایای سیستم

بدون نیاز به سـرمایه و مکان فیـزیکی کسـب و کار خود را شـروع کنید
امکـانات و روش های بسـیار متـنوع برای تبلیـغ محـصـولات سیستم
سیـســتم نرم افزاری قدرتمند و شفاف در عملکرد و تسویه حساب
پرداخت 25 درصد سود فروش پنل وخط

جهت ثبت نام به آدرس زیر مراجعه نمائید
<

http://sms.mida-co.ir/hamkar
1
1
2
93/05/26 22:49
امیر پایدار , newsshomal
93/05/23 17:55
خبرگزاری ابنا , abna
نماینده کُرد ایزدی پارلمان عراق پس از سقوط بالگرد ارتش عراق از ناحیه پا دچار شکستگی شده است...

برای مشاهده مطالب به همراه تصاویر به لینک زیر بروید

این رسانه را با میپسندم √ داغ √ کامنت √ حمایت کنید
67
2
1
93/05/23 12:09
هوای تازه , freshair

بی‌احترامی به ۱۶ نماینده در نهاد ریاست‌جمهوری

16 نفر از نمایندگان اصفهــان، امروز در مقابل نهـاد ریاست جمهوری حضور یافتنـد تا بتوانند درباره اقدام چند روز گذشته وزیر نیـرو در تعطیلی پروژه آب رسانی گلاب دو صحبت کنند، اما در ناباوری تمام، موفق به حضور در نهاد ریاست جمهوری نشدند.

به گزارش پایـگاه جوان انقلابی ؛ حاجی نماینده شاهین شهر در این رابطه گفت: مسئولان حفاظتی نهاد ریاست جمهوری اجازه حضور نمایندگان اصفهان در نهاد را ندادند و حتی نمایندگان نماز ظهر و عصر خود را در پیاده رو ی مقابل نهاد ریاست جمهوری خواندند.

حاجی ادامه داد: البته دو تن از معاونان رئیس جمهور، آقای شریعتمداری و آقای انصاری برای مذاکره حضور پیدا کردند، اما نمایندگان نپذیرفتند و اعلام کردند که تنها با شخص رئیس جمهور صحبت خواهند کرد.

نماینده شاهین شهر افزود: ما اکنون تنها به درخواست و خواهش رئیس مجلس، قصد بازگشت به مجلس را داریم، چرا که رئیس جمهور در مجلس و جلسه سران قوا هستند و ما به خواهش رئیس مجلس، به مجلس بازمی گردیم تا با دکتر روحانی در مجلس جلسه ای را داشته باشیم.

حاجی علت اعتراض نمایندگان اصفهان را حرکت چند روز گذشته وزیر نیرو در تعطیلی پروژه آبرسانی گلاب ۲ عنوان کرد و افزود: تعطیلی این پروژه یعنی قطع آب شرب ۵ میلیون مشترک اصفهانی. ما برای تامین آب شرب استان اصفهان، به ۱۴/۵ میلیون متر مکعب بر ثانیه احتیاج داریم که بدون گلاب ۲ تنها ۱۰ میلیون متر مکعب آن تامین می شود و این یعنی مشکل اساسی در تامین آب شرب.

حاجی ادامه داد: نمایندگان اصفهان معتقدند و به جد درخواست دارند که وزیر نیرو عزل شود و این کمترین کاری است که باید انجام شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا وزیر نیرو پیش از این دستوری برای تعطیلی پروژه گلاب ۲ صادر کرده بوده است یا خیر، گفت: وزیر نیرو در جلسه ای که با حضور رئیس مجلس و نمایندگان اصفهان تشکیل شده بود، تاکید کرده بود که پروژه گلاب دو باید به کار خود ادامه دهد.

بر طبق اطلاعات بدست آمده توسط خبرنگار رویش نیوز، همه نمایندگان اصفهان، به جز طباطبایی نماینده نائین، فیروزی نماینده نطنز، بخشایش نماینده اردستان و منصوری نماینده کاشان؛ در این حرکت حضور داشتند.

در جریان سفر هیئت دولت به چهارمحال، وزیر نیرو بدون هماهنگی با مسئولان اصفهانی بر سر پروژه گلاب دو حاضر و دستور به توقف این پروژه را صادر کرده بود. اکنون کسری آب اصفهان، از طریق آب مورد استفاده برای فضای سبز تامین می شود، آبی که قطعا می تواند مشکلاتی را برای مردم و بخصوص اطفال بوجود آورد.

گفتنی است بحرانی ترین نقطه ایران از نظر وضعیت آب آشامیدنی، اصفهان است. اصفهانی که آب زاینده رودش را چندین سال است با یزد و چند شهر دیگر قسمت می کند. این اصفهان اما نجابتش اجازه نمی داد فریاد برآورد و تجمع اعتراضی برپاکند.


وزیر محترم و مسئولین عزیز! مردم این اصفهان آب آشامیدنی ندارند، می فهمید؟ آب آشامیدنی…

[رویش نیوز]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

S M S : ۳۰۰۰ ۲۸ ۲۸ ۳۸ E – mail : info@javanenghelabi.ir
11
5
10