نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب

نتایج جستجو : نخ نما - 451 مطلب

96/12/25 23:27
نخ نما , nakhnamaa
99
28
4
18
96/12/25 23:26
نخ نما , nakhnamaa
10
2
7
96/12/25 23:16
نخ نما , nakhnamaa
7
2
5
96/12/23 22:35
نخ نما , nakhnamaa
8
2
8
96/12/23 22:35
نخ نما , nakhnamaa
9
4
8
96/12/23 22:33
نخ نما , nakhnamaa
6
2
7
96/12/21 18:38
نخ نما , nakhnamaa
8
2
10
96/12/21 18:29
نخ نما , nakhnamaa
5
2
5
96/12/21 18:27
نخ نما , nakhnamaa
3
2
5
96/12/21 18:26
نخ نما , nakhnamaa
4
2
5
96/12/20 20:16
نخ نما , nakhnamaa
20
2
10
96/12/13 20:24
نخ نما , nakhnamaa
9
2
9
95/01/20 11:13
نخ نما , nakhnamaa
خوابم نمی برد ....


خوابم نمی برد ...

ﺑِﻪ ﻫَﻤـﻪ ﭼﯿﺰ ﻓِﮑﺮ ﮐَـﺮﺩﻩﺍَﻡ...

بیشتر به تو ...

ﻭَ ﻣﯽ ﺩﺍﻧَــﻢ ﮐِﻪ ﺧﻮﺍﺑــی !!

ﻭَ ﻗَﺒﻞ ﺍَﺯ ﺑَﺴﺘﻪ ﺷُﺪَﻥ ﭼَﺸــﻢ هایت

ﺑِﻪ ﻫَﻤﻪ ﭼﯿــﺰ ﻓِﮑــﺮ ﮐَﺮﺩﻩ ﺍﯼ...

جز من !!

من بیخیال خواب !

تو بیخیال من ....
2
2
7
94/11/28 19:33
نخ نما , nakhnamaa
«اگر کسی احساس کند که هرگز در زندگی دچار اشتباه نشده، این بدان معنی است که هرگز به دنبال چیزهای تازه در زندگیش نبوده است.»آلبرت انیشتن
4
3
7
94/11/28 19:31
نخ نما , nakhnamaa
«من نمیدانم انسان‌ها با چه اسلحه‌ای در جنگ جهانی سوم با یک‌دیگر خواهند جنگید، اما در جنگ جهانی چهارم، سلاح آنها سنگ و چوب و چماق خواهد بود.»آلبرت انیشتن
4
3
6
94/11/28 19:28
نخ نما , nakhnamaa
«به یقین بر این باورم که پول نمی تواند کاروان بشری را به سوی پیشرفت هدایت کند؛ حتی اگر در دست فداکارترین فرد بشر برای این مقصود باشد.»آلبرت انیشتن
4
2
9
94/11/25 19:51
نخ نما , nakhnamaa
سنگی كه طاقت ضربه های تیشه رو نداره تندیس زیبا نخواهد شد . *
**
2
2
6
94/11/20 15:37
نخ نما , nakhnamaa
ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﯿد
در بهترین حالت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩﺍﯾﺪ
ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﯿﺪ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩﺍید . . .
(بریگم یانگ)
8
2
11
94/11/14 16:39
نخ نما , nakhnamaa
11
2
10
94/11/14 16:37
نخ نما , nakhnamaa
8
2
9