نرم افزار اندروید کلوب جستجوی مطالب

نتایج جستجو : میان - 2 مطلب

98/09/12 17:18
گفته هاو ناگفته ها من و تو  , mafr6469
شاید بگویید تنهایی...
دلتنگی...
و...
اما بدترین حس دنیا "دل زدگی" ست.
دل زدگی، بعد از یک خواستن عمیق می آید.
کاری را، چیزی را، کسی را با تمام وجود خواستن.
دل زدگی یعنی کاری... چیزی... کسی که مدت ها حس خوب برایت داشت دیگر در ذهن و قلبت جایی نداشته باشد.
دل زدگی یعنی احساس خستگی شدید
آدمی که دل زده می شود وسط یک جنگ است...
یک جنگ نا برابر....
یک طرف تمام خاطرات روزهای خواستن جلوی چشمش هست...
طرف دیگر حقیقتی که زورش بیشتر از تمام خاطرات و رویاهاست
دلزدگی بدترین حس دنیاست...
فقط تصور کنید کاری... چیزی... کسی که سال ها می خواستی دیگر قلبت را به تپش نیاندازد. ..
دیگر تو را سر ذوق نیاورد.
بدترین قسمت دل زدگی این است که نمی خواهی آن حس را دوباره تجربه کنی
اگر آسمان هم به زمین بیاید دیگر نمی خواهی
آدم هایی که دل زده می شوند فهمیده اند می شود عمیق ترین خواستن ها را کنار گذاشت... فراموش کرد
اما نَمُرد...
99
کامنت بنویسید...
داراب نگهبان توده , raze_1346
پنجشنبه 14 آذر ، 19:48
بسیار عالی .
ادامه