نرم افزار اندروید کلوب جستجوی مطالب

نتایج جستجو : موافقان - 1 مطلب

96/05/25 16:15
آخرالزمان , akhar_ol_zaman
علی (علیه‌السلام) مظلوم همیشه تاریخ!!!

امروز مجلس همه حرف از علی می زدند، حرف از علی بود وعلی غریب!

موافقان یک وزیر دم از سیرت علی میزنند!

مخالفان همان وزیر هم دم از سیرت علی می زنند!

عمل ما کجا وسیرت علی کجا!!!!

نعوذ بالله تعالی!

ربنا ظلمنا انفسنا!

فاغفرلنا!

99
17
3
6