نتایج جستجو : مقایشه و تخریب شخصیت - 1 مطلب

96/04/28 00:30
علی شاکری , alisha1347
وقتی می خواهی کسی را تحقیر کنی و شخصیتش رو خرد کنی اونو با دیگران مقایسه کن و اینو به رخش بکش؟!
مراقب همدیگه باشیم...

ادامه مطلبم از لینک...
99