نرم افزار اندروید کلوب جستجوی مطالب

نتایج جستجو : مفقودان - 2 مطلب

95/11/12 10:21
شایعات , SHAYEAAT.IR
آمار مفقودان پلاسکو از روزهای نخست منتشر می شد و آمار کشتگان سپاه عمرسعد در کربلا، تاثیری در اعتقادات شیعه ندارد!

**متن شایعه

" بعد از ۴روزاز حادثه پلاسکو تو قرن ٢١ هنوز نتونستن یه امار دقیق بدن !
ولى از سال ٦١هجرى امار دقیق دارن كه
حبیب ابن مظاهر ٧٨ نفر
حر ٥٣ نفر
انس ابن حارث ٤٧ نفر
زهیر ابن قین ٦٢ نفر را
بدرك واصل كردن...!!! ‌ "

**پاسخ شایعه

1. قیاس آمار مفقودان پلاسکو با تعداد کشته های سپاه عمرسعد در کربلا کاملا بی ارتباط و بستری برای سواستفاده دین ستیزان از این حادثه است!
2. پلاسکو یک مرکز بزرگ عمومی بود که برای شناسایی شهروندان گرفتار شده زیر آوار، نیاز به دریافت گزارش مفقودی از خانواده های آنها بود.
3. تاخیر در ارائه گزارش دقیق، جهت اطمینان از مراجعه خانواده تمام مفقودین بود، اما آمار مراجعه بستگان مفقودین از همان روزهای نخست ارائه می شد!
http://yon.ir/krblplsc1
http://yon.ir/krblplsc2
4. آمار نویسنده از کشته های سپاه عمرسعد توسط یاران امام حسین(ع)، غلط است! آمار دقیقی از این تعداد در دست نیست و نقل های مختلفی وجود دارد!
5. این آمارها در منابع و گزارش های تاریخی آمده و البته تاثیری هم در باورها و اعتقادات شیعه ندارند که مغایرت در آنها اهمیتی داشته باشد!
http://yon.ir/krblpls3

حق جو و حق طلب باشیم
لینک مطلب جهت انتشار:
http://shayeaat.ir/post/767
99
95/11/12 10:21
شایعات , SHAYEAAT.IR
آمار مفقودان پلاسکو از روزهای نخست منتشر می شد و آمار کشتگان سپاه عمرسعد در کربلا، تاثیری در اعتقادات شیعه ندارد!

**متن شایعه

" بعد از ۴روزاز حادثه پلاسکو تو قرن ٢١ هنوز نتونستن یه امار دقیق بدن !
ولى از سال ٦١هجرى امار دقیق دارن كه
حبیب ابن مظاهر ٧٨ نفر
حر ٥٣ نفر
انس ابن حارث ٤٧ نفر
زهیر ابن قین ٦٢ نفر را
بدرك واصل كردن...!!! ‌ "

**پاسخ شایعه

1. قیاس آمار مفقودان پلاسکو با تعداد کشته های سپاه عمرسعد در کربلا کاملا بی ارتباط و بستری برای سواستفاده دین ستیزان از این حادثه است!
2. پلاسکو یک مرکز بزرگ عمومی بود که برای شناسایی شهروندان گرفتار شده زیر آوار، نیاز به دریافت گزارش مفقودی از خانواده های آنها بود.
3. تاخیر در ارائه گزارش دقیق، جهت اطمینان از مراجعه خانواده تمام مفقودین بود، اما آمار مراجعه بستگان مفقودین از همان روزهای نخست ارائه می شد!
http://yon.ir/krblplsc1
http://yon.ir/krblplsc2
4. آمار نویسنده از کشته های سپاه عمرسعد توسط یاران امام حسین(ع)، غلط است! آمار دقیقی از این تعداد در دست نیست و نقل های مختلفی وجود دارد!
5. این آمارها در منابع و گزارش های تاریخی آمده و البته تاثیری هم در باورها و اعتقادات شیعه ندارند که مغایرت در آنها اهمیتی داشته باشد!
http://yon.ir/krblpls3

حق جو و حق طلب باشیم
لینک مطلب جهت انتشار:
http://shayeaat.ir/post/767