نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب

نتایج جستجو : مسابقه ها - 5 مطلب

94/08/3 01:16
مسابقه ها , mosabegheha
موضوع: آشنایی با با بخش های سایت و کلوب مسابقه ها

تاریخ برگزاری:

شروع مسابقه: 01 آبان ماه 1394

پایان مسابقه: 30 آبان ماه 1394

برگزار کننده: سایت مسابقه ها

تعداد سوالات: 30 سوال

هزینه هر سوال و هر بار تلاش برای حدس عدد: 10 اعتبار

حامی: سایت مسابقه ها

جوایز این دوره:

جوایز قرعه کشی:

1 کارت هدیه به ارزش 3 میلیون ریال

1 کارت هدیه به ارزش 2 میلیون ریال

1 کارت هدیه به ارزش 1 میلیون ریال

1 کارت هدیه به ارزش 500 هزار ریال

5 عدد کارت شارژ 10000 تومانی

10 عدد کارت شارژ 5000 تومانی

جوایز رقابتی:

1 کارت هدیه به ارزش 2 میلیون ریال

1 کارت هدیه به ارزش 1 میلیون ریال

2 کارت هدیه به ارزش 500 هزار ریال
99
94/06/27 20:43
مسابقه ها , mosabegheha
موضوع: اطلاعات عمومی

تاریخ برگزاری:

شروع مسابقه: 21 شهریور ماه 1394

پایان مسابقه: 31 شهریور ماه 1394

برگزار کننده: سایت مسابقه ها

تعداد سوالات: 25 سوال

هزینه هر سوال: 1 اعتبار

هر بار تلاش برای حدس عدد 1 اعتبار

حامی: سایت مسابقه ها

· جوایز این دوره:

جوایز رقابتی:

5 بسته 1000 اعتباری

5 بسته 500 اعتباری

5 بسته 200 اعتباری
94/06/27 20:41
مسابقه ها , mosabegheha
موضوع: آشنایی با با بخش های سایت و کلوب مسابقه ها

تاریخ برگزاری:

شروع مسابقه: 01 مهر ماه 1394

پایان مسابقه: 30 مهر ماه 1394

برگزار کننده: سایت مسابقه ها

تعداد سوالات: 30 سوال

هزینه هر سوال و هر بار تلاش برای حدس عدد: 10 اعتبار

حامی: سایت مسابقه ها

جوایز این دوره:

جوایز قرعه کشی:

1 کارت هدیه به ارزش 3 میلیون ریال

1 کارت هدیه به ارزش 2 میلیون ریال

1 کارت هدیه به ارزش 1 میلیون ریال

1 کارت هدیه به ارزش 500 هزار ریال

5 عدد کارت شارژ 10000 تومانی

10 عدد کارت شارژ 5000 تومانی

جوایز رقابتی:

1 کارت هدیه به ارزش 2 میلیون ریال

1 کارت هدیه به ارزش 1 میلیون ریال

2 کارت هدیه به ارزش 500 هزار ریال