نرم افزار اندروید کلوب

نتایج جستجو : مراقبت پزشکی - 1 مطلب

95/11/25 01:59
مرکز جامع سرطان , ncii
آشنایی با مراقبت پزشکی برای سرطان پروستات می‌تواند به شما در داشتن نقشی فعال در تصمیم‌گیری‌های مراقبتی خود کمک کند.
این مقاله اختصاص به موارد زیر دارد:
تشخیص و مرحله‌بندی
انتخاب از بین انواع درمان‌های موجود
آزمایش‌هایی که شما بعد از درمان باید انجام دهید

lمطالب تکمیلی در :
99
44
3
49