نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب

نتایج جستجو : لیلا مقربی - 48 مطلب

99/03/15 15:16
عقاب , ogab7
تو آن
آزارِ شیرینی
که دلخواه است تکرارَت
و من هر بار
از هر بار
بیشتر دوستت دارم.....

99
44
4
7
99/03/12 13:06
ژرفــــــــا , deep
تو آن آزار شیرینی
که دلخواه است تکرارت
و من هر بار از هر بار
بیشتر دوستت دارم...

99/02/18 14:31
عقاب , ogab7
حالِ بیدار شدن نیست !
با خیالِ تو باید
خوابید ؛
رویا دید ؛
صبح ارزانى مردم
دلِ من خوابِ تو را میخواهد ...


26
3
2
99/01/7 15:48
عقاب , ogab7
و این شوریده احوالی که می‌بینی
و آنرا عشق می‌نامند!
تبی تند است
که عمرش قدِ شبهای زمستان است،،،

32
3
1
99/01/3 18:12
گلابتون , golab_e_tun
تو میخندی
و من
بی قرار میشوم
برای بوسیدنت ،،،

♥️
98/12/25 19:12
گلابتون , golab_e_tun
در خیـال شبِ ‌‌‌‌چشـمانِ تو سرگردانم...

98/12/5 13:05
ژرفــــــــا , deep
من آه شدم ،
ابرشدم باریدم
تو ولی باخبر از حال بدم خندیدی...
98/11/30 20:01
ژرفــــــــا , deep
کاش در سکوتِ تو
همانقدر "دوستت دارم" باشد
که در اشتیاقِ من...!

98/11/28 22:09
گلابتون , golab_e_tun
نه خیالِ تو در من تمام میشود
نه غربتِ من در کنارِ تو...!

♥️

98/10/2 18:01
تِـــــــــــلکا , Telkaaaa
کاش
بعضی ها
غریبه می ماندند ؛
آشنا که میشوند
چقدر غریبت میکنند...
24
3
6
98/10/2 14:22
ژرفــــــــا , deep
سرخوش آن حالی
که از داشتنت لبریز است...

98/09/30 08:48
تِـــــــــــلکا , Telkaaaa
سرخوش آن حالی
که از داشتنت لبریز است...
12
1
2
98/09/21 13:16
تِـــــــــــلکا , Telkaaaa
به پنج شنبه که میرسیم
جای خالی ها
خودشان یکی یکی ردیف میشوند
یکی دیگر نمی آید
یکی از دور پیداست
یکی در قابِ عکس و
یکی هم هست اما انگار نیست...
28
4
4
98/08/16 14:34
عقاب , ogab7
همیشه یک نفر
پشتِ شلوغی های خیالت هست،
که مدام دوستت دارد
که مدام دلتنگِ توست
و تو،
مدام بی ‌خبری

21
3
2
98/07/25 18:20
گلابتون , golab_e_tun
به پنج شنبه که میرسیم
جای خالی ها
خودشان یکی یکی ردیف میشوند
یکی دیگر نمی آید
یکی از دور پیداست
یکی در قابِ عکس و
یکی هم هست اما انگار نیست !

#
6
4
98/07/25 11:07
عقاب , ogab7
تو آن
آزارِ شیرینی
که دلخواهست تکرارَت؛
و من هر بار
از هر بار
بیشتر دوستت دارم...

20
4
2
98/05/7 19:14
گلابتون , golab_e_tun
کاش
بودن ها را
قاب نمیگرفتیم ؛

که نبودن ها
آینه ی دق شوند...!

#
4
1
98/04/30 13:32
شوکـــــــا , SkOoOoKaa
جز در کنار تو
هیچم علاقه نیست...!
98/04/23 22:31
گلابتون , golab_e_tun
ای عابرِ
خیالِ هر شبِ من...
کمـی بمـان...