نرم افزار اندروید کلوب

نتایج جستجو : فهم دینی - 1 مطلب

97/07/9 08:14
سهیل   , ugdkrd
متن زیر خاطره ای از لسان استاد قرائتی با موضوع سواد دینی و فهم دینی است که در ادامه تقدیم می گردد :

رفته بودم منزل پدر سه تا شهید . وقت نماز شده بود ازش پرسیدم کجا وضو بگیرم ؟ گفت برو فلان جا سه تا پله پایین تر.
رفتم وضو گرفتم ، ایشون با یه حوله اومدن پیش بنده گفتن حاج آقا حوله خدمت شما . گفتم : حدیث داریم که اگه آب وضو رو خشک نکنی ثوابش 30 برابره .

پدر شهید گفت : حدیث نداریم یه پیرمرد با دردزانو و پدر 3 شهید رو خیط نکنی ؟!! (خنده حضار )

بعضی از ماها سواد دینی داریم ولی فهم دینی نداریم ...
99