نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب

نتایج جستجو : فاضل نظری - 690 مطلب

99/10/20 07:59
عقاب , ogab7
از هم‌آغوشی دریا به فراموشی خاک
ماهی عمر چه دید از سفر کوتاهش

99
24
2
2
99/10/20 01:27
عقاب , ogab7
چون شکست آینه، حیرت صدبرابر می‌شود
بی‌سبب خود را شکستم تا ببینم کیستم

27
2
2
99/10/15 19:55
عقاب , ogab7
جان پس از عمری دویدن لحظه‌ای آسوده بود
عقل سرپیچیده بود از آنچه دل فرموده بود

عقل با دل روبه‌رو شد صبح دلتنگی بخیر!
عقل بر میگشت راهی را که دل پیموده بود

23
4
2
99/10/15 19:33
عقاب , ogab7
به تن تبعید شد روحِ عدم‌پیمای من ای عمر!
بگو بر شانه باید بُرد تا کی بار هستی را؟

29
2
3
99/10/12 13:00
عقاب , ogab7
موسیقی سکوت صدایی شنیدنی است
بگذار گفت‌‌ و گـــو بـه زبــان هنـــر شــود

29
3
5
99/10/10 19:49
عقاب , ogab7
باید امشب لب من با لب تو جور شود
تا خدا نیز به فکر افتد و مجبور شود ...

24
8
99/10/8 21:20
عقاب , ogab7
قصــه ی فرهــاد دنیـــــا را گرفت ای پادشــاه
دل به دست آوردن از کشور گشایی بهتر است

21
3
1
99/10/5 00:21
عقاب , ogab7
دلم بدون تو غمگین و با تو افسردست
چه کرده‌ای که ز بود و نبودت آزردست

14
2
99/09/22 00:32
عقاب , ogab7
نمی داند دل تنها میان جمع هم تنهاست
مرا افکنده در تنگی که نام دیگرش دریاست

19
3
3
99/09/10 21:44
عقاب , ogab7
داد از این طرز مسلمانی که هرکس در نظر
قبله را می‌جوید، اما از خدا برگشته است

25
2
2
99/08/27 14:09
عقاب , ogab7
زندگی این تاجر طماع ناخن خشک پیر
مرگ را همچون شراب ناب کم کم می فروخت

29
2
3
99/08/26 12:24
عقاب , ogab7
ایـن توبــــــه کـــه در لحظه پشیمانـم از آن را
دیگر به شکستن چه نیازی که شکسته است

27
3
4
99/08/23 15:44
عقاب , ogab7
تمنای وفـــــا داری مـــرا هرگـــز نبــود از تـــــو
ولی ای بی وفا از بی وفا هم انتظاری هست

19
3
1
99/08/22 20:13
عقاب , ogab7
داغی که بوسه ی تو به لب ما نهاد
یادش بخیر و خاطره اش جاودانه باد

33
1
3
99/08/22 08:33
عقاب , ogab7
شبیه ساده دلان باورت نمیکردم
اگر دروغ تو اینقدر دل فریب نبود

19
1
2
99/08/15 00:11
عقاب , ogab7
هر چه همرنگ جماعت شویم
باز هم وصله ی ناهمگونیم

22
1
99/08/10 21:18
عقاب , ogab7
باز با خوف و رجا سوی تو می آیم من
دو قدم دلهـره دارم ، دو قـدم دلتنگم

29
5
4
99/08/9 12:46
عقاب , ogab7
ما دو سرویم در آغوش هم افتاده به خاک
چشم بگشا که گره خورده به هم ریشه‌ی ما

35
3
2
99/08/9 00:16
عقاب , ogab7
ز دست عشق به جز خیر بر نمی آید
وگرنه پاسخ دشنام ، مهربانی نیست

15
3