نرم افزار اندروید کلوب جستجوی مطالب

نتایج جستجو : صادق هدایت - 279 مطلب

98/12/7 16:17
ژرفــــــــا , deep
او را نه تنها دوست داشتم،
بلکه همه ذراتِ تنم او را میخواست،
مخصوصاً "میانِ تنم"...

99
27
3
4
98/11/28 22:27
گلابتون , golab_e_tun
می‌خواستم تو تاریکی خودم غوطه‌ور بشم و در خودم قوام بیام، چون همون‌طوری که در تاریک‌خانه عکس روی شیشه ظاهر میشه، اون چیزهایی که در انسان لطیف و مخفیست در اثر دوندگی زندگی و جار و جنجال و روشنایی خفه میشود و می‌میرد، فقط توی تاریکی و سکوت است که به انسان جلوه می‌کند.

98/11/24 16:09
گلابتون , golab_e_tun
خوب بود میتوانستم کاسهٔ سر خودم را باز بکنم و همهٔ این تودهٔ نرم خاکستری پیچ پیچ کلهٔ خودم را در آورده بیاندازم دور، بیاندازم جلو سگ …

98/11/21 14:17
عقاب , ogab7
دیگر انسان باید از عنوان جــاه‌طلبانه دست بکشد ؛
او پادشاه موجودات نیست ؛
بلکه یک جانی ، ظالم ، یک چپوچی ، یک راهزن و
یک جلاد حیوان است و بس !

30
2
1
98/11/17 09:27
عقاب , ogab7
ما چقدر به سادگیِ
نیاکان خود خندیدیم ؛
روزی می‌آید که آیندگان به
«خرافات» ما خواهند خندید ...!

39
6
6
98/10/24 00:27
عقاب , ogab7
فواید گرسنه نگاه داشتن مردم !!!
از یک جامعه بیمار نباید توقع داشت
که فرهیختگانی خردمند تحویل دهد،
شما میراث‌ دار نسلی نادان‌ تر از خودتان هستید !!

28
9
4
98/10/20 12:00
عقاب , ogab7
تنها افسوسی که دارم اینه که
چرا مدتی بیخود از دیگرون پیروی کردم

25
2
98/10/19 18:02
تِـــــــــــلکا , Telkaaaa
شدم فاحشه دست روزگار
دنیا تجاوز میکند
عشق تجاوز میکند
بدبختی تجاوز میکند
آنکه قدرت دارد تجاوز میکند
و من حامله ی فرزندی هستم
به نام عقده
بترسید از روزی که فرزندم به دنیا آید...
15
2
2
98/10/14 00:07
عقاب , ogab7
بشر از همه چیز می‌تواند چشم بپوشد،
مگر از خرافات و اعتقادات خویش.

33
4
3
98/10/13 11:34
تِـــــــــــلکا , Telkaaaa
وجود زنده های روی زمین را هم انکار می کنم.
آیا در حقیقت زندگان هم وجود دارند؟
آیا بیش از یک موهوم هستند؟
یک مُشت سایه که در اثر یک کابوس هولناک،
یا خواب هراسناکی که آدم بنگی ببیند
به وجود آمده اند، از اول یک وهم،
یک فریب بیش نبوده ایم
و حال هم به جز یک مُشت
افکار پریشان موهوم چیز دیگری نیستیم...
13
1
2
98/10/5 14:15
عقاب , ogab7
ملت ایران میداند که گرگهای ما داخلی هستند،
از خارجی نباید متوقع بود که دایه مهربان تر از مادر باشد
بدانیم که اگر بخودمان رحم نکنیم دیگران به ما رحم نخواهند کرد

39
7
4
98/09/27 07:47
بهشت کاغذی , bookscity
در طی تجربیات زندگی به این مطلب برخوردم که
چه ورطه ی هولناکی میان من و دیگران وجود دارد
و فهمیدم که تا ممکن است باید خاموش شد ،
تا ممکن است باید افکار خودم را برای خودم نگهدارم .
20
1
1
98/09/26 14:48
ژرفــــــــا , deep
زحمت دارد !
آدم بودن را می گویم...!
این را می شود، از مترسک ها آموخت
آنها تمام عمر می ایستند
تا آدم حسابشان کنند...!
98/09/25 14:55
عقاب , ogab7
تاکنون کسی با من اینجور حرف نزده، همهٔ مردم به من خُل و دیوانه میگویند!
چون زبان تو را نمی فهمند،
چون تو نزدیکتر به طبیعت هستی و با زبان گنگ آن آشنائی.

57
3
9
98/09/25 14:44
عقاب , ogab7
اصلا تو بگو ، در مملکتی که دروغ و دزدی تولیدی بزرگ آن شده و
هیچکس نه شرع را میفهمد نه به قانون احترام میگذارد
رفتن راه راست یعنی چه !!

28
4
3
98/09/23 13:14
عقاب , ogab7
یادم باشد که تنهاییم را برای خودم نگه دارم ،
و بغض های شبانه ام را برای کسی بازگو نکنم.
تا ترحم دیگران را با اظهار علاقه اشتباه نگیرم.
یاد من باشد که فقط برای سایه ام بنویسم .

35
3
8
98/09/22 01:00
عقاب , ogab7
شهر، سوت و کور بود و همهٔ مردم به درد کری و لالی گرفتار بودند،
زجر می‌کشیدند و یک دسته کر و کور و احمقِ پولدار و ارباب،
دسترنج آن‌ها را می‌خوردند.

23
5
2
98/09/21 14:14
عقاب , ogab7
شما گمان می کنید هر اقدامی می شود برای رفاه و حال مردم یا آبادی مملکت است ؟
خیر!
فقط راه دزدی تازه ای بنظر مقامات میرسد و اجرا می کنند...

34
7
5
98/09/20 13:41
عقاب , ogab7
تو تنها اسیر شکم و زیرشکمت هستی.
حرص میزنی که این زندگی ننگین که داری در زمان و مکان طولانی‌تر بکنی.
از کرم، از خوک هم پست تری، تو پستی را با شیر مادرت مکیدی.
کدام خوک جان و مال همجنس خودش را به بازیچه گرفته یا پول آن‌ها را اندوخته و یا خوراک و دوای آن ها را احتکار کرده؟
تو خون هزاران بی گناه را از صبح تا شام مثل زالو می‌مکی و کیف می‌کنی و اسم خودت را سیاستمدار و اعیان گذاشتی.

35
8
8
98/09/18 00:00
عقاب , ogab7
بهـشـت بـزرگترین فریب برای جـهنم کردن دنیـاسـت...!
کشوری که نام قبرستان‌هایش بهشت است
معلوم است مردمش در چه جهنمی زندگی می‌کنند..!

14
2
1