نتایج جستجو : زندگی راحت - 2 مطلب

96/04/23 23:37
علی شاکری , alisha1347
گلی‌ خوش‌ بوی‌ در حمام‌ روزی - رسید از دست‌ محبوبی‌ به‌ دستم‌ - بدو گفتم‌ که‌ مشکی‌ یا عبیری - ‌كه‌ از بوی‌ دل‌آویز تو مستم‌ - بگفتا من‌ گِلی‌ ناچیز بودم - ‌ولیكن‌ مدتی‌ با گُل‌ نشستم‌ - کمال‌ همنشین‌ در من‌ اثر کرد - وگرنه‌ من‌ همان‌ خاکم‌ که‌ هستم . ادامه مطلبم از لینک...
99