نتایج جستجو : رضایتمندی - 2 مطلب

96/04/23 23:37
علی شاکری , alisha1347
گلی‌ خوش‌ بوی‌ در حمام‌ روزی - رسید از دست‌ محبوبی‌ به‌ دستم‌ - بدو گفتم‌ که‌ مشکی‌ یا عبیری - ‌كه‌ از بوی‌ دل‌آویز تو مستم‌ - بگفتا من‌ گِلی‌ ناچیز بودم - ‌ولیكن‌ مدتی‌ با گُل‌ نشستم‌ - کمال‌ همنشین‌ در من‌ اثر کرد - وگرنه‌ من‌ همان‌ خاکم‌ که‌ هستم . ادامه مطلبم از لینک...
99
95/08/14 08:02
واژه مهربانی , mehrabaany

زندگی
رسم پذیرایی از تقدیر است
سهم من
هرچه که هست
من به اندازه
این سهم نمی اندیشم
وزن خوشبختی من
وزن رضایتمندیست
شاید این راز
همان راز
کنار آمدن و
سازش با تقدیر است
58
4
33