نرم افزار اندروید کلوب

نتایج جستجو : رسانه سخن استاد - 2666 مطلب

99/03/9 10:02
سخن استاد , speechmaster
طبق روایات متواتر از طریق شیعه و سنی، که قیام شکوهمند آن مصلح جهانی از سرزمین و از مسجدالحرام، کنار کعبه معظمه آغاز خواهد شد و تعداد 313 نفر از اصحاب او که فرماندهان لشکری و کشوری آن حضرت هستند، در میان رکن و مقام با آن حضرت بیعت می کنند، آن گاه تعداد 10 هزار نفر تکمیل می شود و وجود مقدس حضرت بقیة الله (عج) با سپاه 10 هزار نفری از مکه حرکت می کنند و به اصلاح جهان می پردازند.

مفضّل از حضرت صادق (ع) می پرسد:ای آقای من! حضرت مهدی (عج) از کجا و چگونه ظهور می کند؟، حضرت فرمودند:«ای مفضل! او به تنهایی ظهور می کند و به تنهایی کنار کعبه می آید و به تنهایی شب را در آنجا می گذراند».

در روایت دیگری می فرماید:«چون مهدی به درآید، به مسجدالحرام رود، رو به کعبه و پشت به مقام ابراهیم بایستد. دو رکعت نماز گزارد، آنگاه فریاد برآورد:«ای مردمان! منم یادگار امام و یادگار نوح و یادگار ابراهیم و یادگار اسماعیل. منم یادگار موسی و عیسی و محمد... منم صاحب قرآن و زنده کننده سنت...
99
25
2
15
99/03/9 08:44
سخن استاد , speechmaster
22
3
15
99/03/8 09:23
سخن استاد , speechmaster
26
3
14
99/03/4 08:08
سخن استاد , speechmaster
اعلام میزان فطریه از سوی آیت الله نوری همدانی
میانگین قیمت گندم برای هر فرد ۱۰ هزار تومان و قیمت برنج برای هر فرد حدود ۵۰ هزار تومان است. مقلدان باید طبق قیمت منطقه‌ای خود محاسبه کنند و اگر در بعضی از مناطق قیمت کمتر یا بیشتر بوده به همان عمل کنند.

اعلام میزان فطریه از سوی آیت‌الله وحید خراسانی
دفتر آیت‌الله وحید خراسانی، مبلغ و مقدار فطریه هر نفر برای سال ۱۳۹۹ شمسی (۱۴۴۱ قمری) را تقریباً سه کیلو گندم معادل با ۱۲ هزار تومان اعلام کرد.
17
2
13
99/03/3 11:01
سخن استاد , speechmaster
خدایا بپوشان در این روز با مهر و رحمت و روزى كن مرا در این روز توفیق و خوددارى و پاك كن دلم را از تیرگیها و گرفتگى‌هاى تهمت اى مهربان به بندگان با ایمان خود
13
3
12
99/03/2 08:52
سخن استاد , speechmaster
خدایا زیاد كن بهره مرا در این روز از اقدام به مستحبات و گرامى دار در این روز به حاضر كردن و یا داشتن مسائل و نزدیك گردان در این روز وسیله ‌ ام به سویت از میـان وسیله‌ها ، اى آنكه سرگرمش نكند اصرار و سماجت اصرار كنندگان
12
2
10
99/03/1 06:00
سخن استاد , speechmaster
خدایا روزى كن مرا در این روز فضیلت شب قدر را و بگردان در آن كارهاى مرا از سختى به آسانى و بپذیر عذرهایم و بریز از من گناه و بار گران را اى مهربان به بندگان شایسته خویش

16
4
11
99/02/31 07:59
سخن استاد , speechmaster
خدایا قرار بده كوشش مرا در این روز قدردانـى شده و گناه مرا در این روز آمرزیده و كردارم را در آن مورد قبول و عیب مرا در آن پوشیده‌ ، اى شنواترین شنوایان
14
2
12
99/02/30 09:52
سخن استاد , speechmaster
خدایا قرار بده در این روز مرا دوست دوستانت و دشمن دشمنانت و پیرو راه و روش خاتم پیغمبرانت، اى نگهدار دلهاى پیامبران
16
3
13
99/02/28 07:40
سخن استاد , speechmaster
خدایا ، بشوى مرا در این روز از گناه و پاكم نما در آن از عیب‌ها وآزمایش كن دلم را در آن به پرهیزكارى دل‌ها اى چشم پوش لغزش‌هاى گناهكاران

18
3
11
99/02/27 08:50
سخن استاد , speechmaster
خدایا ، بگشا به رویم در این روز درهاى فضلت و فرود آر برایم در آن بركاتت را و توفیقم ده در آن براى موجبات خوشنودیت و مسكنم ده در آن وسط‌هاى بهشت اى اجابت كننده خواسته‌ها و دعاهاى بیچارگان
20
4
15
99/02/26 05:59
سخن استاد , speechmaster
خدایا ، قرار بده برایم در این روز به سوی خوشنودی‌هایت راهنمایی و قرار مده شیطان را در آن بر من راهی و قرار بده بهشت را برایم منزل وآسایـشگاه، ای برآورنده حاجت‌های جویندگان
23
3
14
99/02/25 07:54
سخن استاد , speechmaster
خدایا ، بگشا برایم در این روز درهاى بهشت و ببند برایم درهاى آتش دوزخ را و توفیقم ده براى تلاوت قرآن ، اى نازل کننده آرامش در دلهاى مؤمنان
19
4
13
99/02/24 13:56
سخن استاد , speechmaster
خدایا ، زیاد بگردان در این روز بهره مرا از برکاتش و آسان کن راه مرا به سوى خیرهایش و محروم نکن ما را از پذیرفتن نیکىهایش ، اى راهنماى به سوى حـق آشکار
24
2
13
99/02/23 15:37
سخن استاد , speechmaster
خدایا ، آگاهم کن در این روز برای برکات سحرهایش و روشن کن در آن دلم را به پرتو انوارش و بکار به همه اعضایم به پیروی آثارش، به نور خودت، ای روشنی بخش دل‌های حق شناسان
20
2
9
99/02/22 11:13
سخن استاد , speechmaster
ای خدا ، مرا در این روز به اعمال صالحه راهنمایی کن و حاجت ها و آرزوهایم را برآورده ساز. ای کسی که نیازمند شرح و سوال بندگان نیستی، ای خدایی که ناگفته به حاجات و به اسرار خلق آگاهی بر محمد و آل اطهار او درود فرست
26
2
12
99/02/21 10:24
سخن استاد , speechmaster
خدایا توفیقم ده در آن به سازش كردن نیكان و دورم دار در آن از رفاقت بدان و جایم ده در آن با مهرت به سوى خانه آرامش به خدایى خودت اى معبـود جهانیان
18
2
10
99/02/20 05:49
سخن استاد , speechmaster
«خدایا در این روز طاعت بندگان خاشع و خاضع خود را نصیب من گردان و شرح صدر مردان فروتن و خداترس را به من عطا فرما، به حق امان بخشی خود ای ایمنی دل‌های ترسان.»
27
4
18
99/02/19 05:42
سخن استاد , speechmaster
"خدایا مؤاخذه نکن مرا در این روز به لغزش ها و درگذر از من در آن از خطاها و بیهودگی ها و قرار مده مرا در آن نشانه تیر بلاها و آفات، ای عزت دهنده مسلمانان".
15
3
12
99/02/18 07:50
سخن استاد , speechmaster
خدایا پاكیزه‌ام كن در این روز از چرك و كثافت پاک دار و شكیبائیم ده در آن به آنچه مقدر است شدنى‌ها و توفیقم ده در آن براى تقوى و هم ‌ نشینى با نیكان به یاریت اى روشنى چشم مستمندان
17
4
10