نرم افزار اندروید کلوب

نتایج جستجو : دکتر معصومی - 1 مطلب

مقایسه ی ویژگی های تخلخل در کربنات ها در مقابل آواری ها .برگرفته از جزوه ی زمین شناسی نفت دکتر معصومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس .زمین شناخت 2017 : www.geology2017.click
99