نتایج جستجو : دفتر محنا - 72 مطلب

96/10/12 09:12
محنا , mahna.mn
سود جستن در تجارت مستلزم مراجعه دوباره مشتری است.

99
96/10/9 08:52
محنا , mahna.mn
زمانی دست از کار بکشید که کار شما انجام شده باشد، نه آنگاه که خسته شده‌اید.
96/10/4 08:53
محنا , mahna.mn
نوآوری، بحث اصلی در حوزه‌ی خلق ثروت است.
96/09/29 08:48
محنا , mahna.mn
در بازار کسب و کار امروز، احترام به حس اعتماد مشتریان و بالابردن سطح وفاداری مشتری
یکی از وظایف اصلی بنگاه های اقتصادی و تولیدکنندگان خدمات و محصولات می باشد.
96/09/27 08:50
محنا , mahna.mn
انسان نابغه به دنیا می آید، اما بنا به عادت از ذخیره خلاقیت خود استفاده نمی کند. برایان تریسی
96/09/25 08:55
محنا , mahna.mn
کسی که در انتظار زمان نشسته است، آنرا از دست خواهد داد.
96/09/20 08:51
محنا , mahna.mn
بهترین راه پیش‌بینی آینده، ساختن آن است.
96/09/7 09:18
محنا , mahna.mn
یک مشتری خشنود، رضایتش را به سه نفر می‌گوید، اما یک مشتری ناخشنود ۲۰ نفر را باخبر می‌کند.
96/09/5 08:46
محنا , mahna.mn
موفقیت اغلب باعث غرور شده و غرور باعث شکست می‌شود.