نرم افزار اندروید کلوب جستجوی مطالب

نتایج جستجو : خون پشه - 1 مطلب

96/07/18 17:23
پیروان راه فاروق أعظم , masjedenour
لحظه ای تفکر

ریختن خون امام حسین علیه السلام و پرسش از حکم ریختن خون پشه !!!!
همانهایی که به کربلا آمده بودند و خون عزیز مصطفی صلی الله علیه و آله را ریخته بودند !!
به حج رفته و در حین احرام حج، وقتی خون پشه ای را در لباس احرام خود دیدند !؟
از حکم آن می پرسیدند که تکلیف حج آنها چه می شود؟!
99