نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب

نتایج جستجو : خسرو گل سرخی - 1 مطلب

94/01/12 01:57
انقلاب اسلامی , enghelabclub
[https://www.aparat.com/v/nvy0H]
شعر خسرو گلسرخی :

گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام

و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهایتان زخم دار است

با ریشه چه می کنید؟

گیرم که بر سر این باغ بنشسته در کمین پرنده اید

پرواز را علامت ممنوع می زنید

با جوجه های نشسته در آشیان چه می کنید؟

گیرم که می کشید

گیرم که می برید

گیرم که می زنید

با رویش ناگزیر جوانه ها چه می کنید؟

------------
خسرو گل سرخی و هزاران گل دیگر ...پر پر شده ی تو ای شاه ستمگر
----
http://www.aparat.com/v/Gc9wx
http://www.aparat.com/v/vnN6G
99
4
2
9