نتایج جستجو : حجاب فرزندان - 2 مطلب

94/09/8 10:09
جبهه فرهنگی عفاف و حجاب , hejabportal
شناخت صحیح احکام الهی عنصری مهم، در تربیت دینی فرزندانمان محسوب می شود. اگر بخواهیم فرزندان خود را طوری تربیت کنیم که احکام الهی را رعایت نمایند باید از همان کودکی بر طبق دستورات دینی عمل نماییم.
99
93/06/15 17:18
حامیان حجاب اسلامی , muslims.hijab
حجاب را از كودكیـــــ
به فرزندانمان یاد بدهیمـــــ

حامیان حجاب اسلامی <<<----
34
3
13