نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب

نتایج جستجو : جان اشتاین بک - 58 مطلب

99/12/15 11:07
عقاب , ogab7
آدم هر جا باشه عادت می‌کنه و دیگه براش سخته از اونجا بره ؛
نحوهٔ فکر کردن هم بعد از مدتی عادت میشه و دیگه عوض کردنش سخته.
من دیگه کشیش نیستم امّا همه‌ش بی‌آنکه خودم بفهمم دعا می‌خونم ...

99
30
4
4
99/10/10 08:51
عقاب , ogab7
گریستم ،
به یاد تمام رویاهایی که تا میخواستیم نوازششان کنیم
پژمردند ...

31
4
3
99/09/20 00:24
عقاب , ogab7
کفشی که برای پای تو مناسب است ممکن است پای دیگری را زخم کند؛
بنابر این همیشه مپندار آن چه در ذهن تو می گذرد اصل مطلق است!

23
3
3
99/09/12 00:44
عقاب , ogab7
من برای مُرده دعا نمی خونم
اگه قراره من دعا بخونم برای زنده ها می خونم
زنده هایی که نمیدونن کدوم راه رو در پیش بگیرن

42
3
6
99/07/28 17:30
عقاب , ogab7
بالاخره یک نفر باید گردن سرنوشت را بشکند.
اگر هر از گاهی یک نفر، به سرنوشت دهن کجی نمی کرد،
انسان، هنوز روی شاخه های درخت ها زندگی می کرد.

17
3
1
99/01/19 21:52
ژرفــــــــا , deep
بالاخره یک نفر باید گردن سرنوشت را بشکند.
اگر هر از گاهی یک نفر، به سرنوشت دهن کجی نمی کرد،
انسان، هنوز روی شاخه های درخت ها زندگی می کرد.

56
3
13
98/12/25 15:04
عقاب , ogab7
چگونه می‌توان کسی را ترساند که شکمش فریاد گرسنگی می‌کشد و
روده‌های بچه‌هایش از نخوردن به پیچ و تاب در می‌آید؟
دیگر چیزی نمی‌تواند او را بترساند.
او بدترین ترسها را دیده است...

29
9
3
98/10/21 16:36
عقاب , ogab7
انسان به بودن در هر جایے عادت مے كند و دیگر برایش سخت است كه از آنجا برود. نحوه فكر كردنش هم بعد از مدتے عادت مے شود و عوض كردنش سخت است.

28
3
98/09/29 00:46
عقاب , ogab7
قــدرت فــســاد نــمــیـ آورد؛
وحــشــت فــســاد مــیــ‌آورد...
وحــشــتــِ از دســت رفــتــنــِ "قــدرتــ"...!

23
3
1
98/09/15 14:42
عقاب , ogab7
خیلی ها، قبل از اینکه دیگران به آنها خیانت کنند،
خودشان به خودشان خیانت کرده اند ...

29
4
4
98/07/12 11:05
تِـــــــــــلکا , Telkaaaa
دوست داشته شدن خیلی خوب است،
حتی اگر دیر شده باشد...
23
5
3
98/07/1 09:29
عقاب , ogab7
آدم هر جا باشه عادت میکنه و دیگه براش سخته از اونجا بره.
نحوه فکر کردن هم بعد از مدتی عادت میشه و دیگه عوض کردنش سخته.
من دیگه کشیش نیستم اما همه‌اش بی‌آنکه خودم بفهمم دعا میخونم.

21
3
98/05/26 14:49
عقاب , ogab7
بالاخره یک نفر باید گردن سرنوشت را بشکند.
اگر هر از گاهی یک نفر، به سرنوشت دهن کجی نمی کرد،
انسان، هنوز روی شاخه های درخت ها زندگی می کرد.

29
7
2
98/04/31 15:49
ژرفــــــــا , deep
آدم اگه كسی رو نداشته باشه كارش ساخته‌اس.
حالا هر كسی كه باشه،
باید یه نفر رو واسه خودش داشته باشه.
وگرنه، نابوده...
98/04/30 13:17
ژرفــــــــا , deep
گاهی آدم به دروغ متوسل میشود تا طرف را نیازارد ،
ولی فکر نمیکنم اثرش ثمربخش باشد ،
درد شدید ناشی از شنیدن حقیقت ناپدید میشود ،
حال آنکه درد عذاب آور دروغ باقی میماند ،
این دردیست که آدم را میخورد.
98/04/26 00:24
عقاب , ogab7
بالاخره یک نفر باید گردن سرنوشت را بشکند.
اگر گهگاه یک نفر به آن دهن کجی نمی کرد،
بشریت هنوز روی شاخه ی درخت ها زندگی می کرد..

21
4
2
98/04/21 13:47
ژرفــــــــا , deep
آدمیزاد هرگز سیر نخواهد شد.
یک چیز که به او دادی چیز دیگری می‌خواهد.
این کیفیت یکی از خصایص برجسته بشر است
و همین خصیصه او را بر حیوانات،
که به آنچه دارند راضی اند برتری می‌بخشد.
98/04/20 09:00
عقاب , ogab7
یه چیزی تو زندون یاد گرفتم كه می خوام بهت بگم
آدم هیچ وقت نباید به اون روزی كه آزاد می شه فكر كنه
اینه كه آدمو دیوونه می كنه
باید به فكر امروز بود و بعد به فردا ...

20
2
4