نتایج جستجو : تروریسیت - 1 مطلب

97/07/1 23:47
گنج جنگ  , ganjejang


محمد طاها اقدامی فرزند سرگرد نیروی زمینی ارتش سعدالله اقدامی در حالیکه در کنار مادرش رژه پدرش را تماشا می کرد مورد هدف شلیک گلوله تروریست ها قرار گرفت و به شهادت رسید . سرگرد اقدامی و همسرش مجروح شده و هم اکنون در بیمارستان تحت درمان می باشند .

تسلیت به جناب سرگرد اقدامی و خانواده محترمشان
99
26
10
34