نتایج جستجو : تحلیل بازار - 2 مطلب

96/10/7 08:51
محنا , mahna.mn
تقریباً صد در صد نوآوری ها، نه از تحلیل بازار، بلکه توسط افرادی که به شدت از وضع موجود ناراضی بوده اند الهام گرفته شده است.
پیترز، تام
99