نرم افزار اندروید کلوب

نتایج جستجو : تالار معاملات سهمیران - 17 مطلب

93/12/26 02:10
تالار معاملات پدیده - سهمیران , sahmiran1

با سلام
جو بازار امروز دوشنبه 25 اسفند 93
ساعت :13:00
سهام پدیده شاندیز:
بهترین نرخ فروش : 41000 ریال
بهترین نرخ خرید : 39000 ریال

تغییر نسبت به روز قبل: -200

بهترین نرخ معاوضه : 73000 ریال
⭐️⭐️جو بازار هر روز در تالار معاملات سهمیران:
99
93/12/26 02:08
نیکو م , bussinesswomen

با سلام
جو بازار امروز دوشنبه 25 اسفند 93
ساعت :13:00
سهام پدیده شاندیز:
بهترین نرخ فروش : 41000 ریال
بهترین نرخ خرید : 39000 ریال

تغییر نسبت به روز قبل: -200

بهترین نرخ معاوضه : 73000 ریال
⭐️⭐️جو بازار هر روز در تالار معاملات سهمیران:
93/12/26 02:04
ملیکا پ , melikaparsa

با سلام
جو بازار امروز دوشنبه 25 اسفند 93
ساعت :13:00
سهام پدیده شاندیز:
بهترین نرخ فروش : 41000 ریال
بهترین نرخ خرید : 39000 ریال

تغییر نسبت به روز قبل: -200

بهترین نرخ معاوضه : 73000 ریال
⭐️⭐️جو بازار هر روز در تالار معاملات سهمیران:
93/12/26 02:03
هلیا فراهانی , helya0011

با سلام
جو بازار امروز دوشنبه 25 اسفند 93
ساعت :13:00
سهام پدیده شاندیز:
بهترین نرخ فروش : 41000 ریال
بهترین نرخ خرید : 39000 ریال

تغییر نسبت به روز قبل: -200

بهترین نرخ معاوضه : 73000 ریال
⭐️⭐️جو بازار هر روز در تالار معاملات سهمیران:
93/12/26 02:03
سحر ج  لب , saharup

با سلام
جو بازار امروز دوشنبه 25 اسفند 93
ساعت :13:00
سهام پدیده شاندیز:
بهترین نرخ فروش : 41000 ریال
بهترین نرخ خرید : 39000 ریال

تغییر نسبت به روز قبل: -200

بهترین نرخ معاوضه : 73000 ریال
⭐️⭐️جو بازار هر روز در تالار معاملات سهمیران:
93/12/24 16:09
تالار معاملات پدیده - سهمیران , sahmiran1

با سلام
جو بازار امروز یکشنبه 24 اسفند 93
ساعت :13:00
سهام پدیده شاندیز:
بهترین نرخ فروش : 41000 ریال
بهترین نرخ خرید : 40000 ریال

تغییر نسبت به روز قبل: -100

بهترین نرخ معاوضه : 75000 ریال
93/12/24 16:07
تالار معاملات پدیده - سهمیران , sahmiran1
با سلام
جو بازار امروز شنبه 23 اسفند 93
ساعت :13:00
سهام پدیده شاندیز:
بهترین نرخ فروش : 43000 ریال
بهترین نرخ خرید : 41000 ریال

تغییر نسبت به روز قبل: -200

بهترین نرخ معاوضه : 75000 ریال
93/12/23 20:48
 مرجااااااااااااان میم , loveislie30
93/12/23 20:46
ملیکا پ , melikaparsa

با سلام
جو بازار امروز شنبه 23 اسفند 93
ساعت :13:00
سهام پدیده شاندیز:
بهترین نرخ فروش : 43000 ریال
بهترین نرخ خرید : 41000 ریال

تغییر نسبت به روز قبل: -200

بهترین نرخ معاوضه : 75000 ریال
⭐️⭐️جو بازار هر روز در تالار معاملات سهمیران:
93/12/19 13:14
ملیکا پ , melikaparsa
با سلام
جو بازار امروز سه شنبه 19 اسفند 93
ساعت :13:00
سهام پدیده شاندیز:
بهترین نرخ فروش : 42000 ریال
بهترین نرخ خرید : 40000 ریال

تغییر نسبت به روز قبل: +600

بهترین نرخ معاوضه : 75000 ریال
⭐️⭐️جو بازار هر روز در تالار معاملات سهمیران:
yon.ir/sahmiran
1
2
مهدی  , mehdir25
چهارشنبه 20 اسفند ، 20:50
گفتم : بدوم تا تو همه فاصله ها را

تا زودتر از واقعه گویم گله ها را

چون آینه پیش تو نشستم که ببینی

در من اثر سخت ترین زلزله ها را

پر نقش تر از فرش دلم بافته ای نیست

از بس که گره زد به گره حوصله ها را

ما تلخی نه گفتنمان را که چشیدیم

وقت است بنوشیم از این پس بله ها را

بگذار ببینیم بر این جغد نشسته

یک بار دگر پر زدن چلچله ها را

یک بار هم ای عشق من از عقل میندیش

بگذار که دل حل بکند مسئله ها را...
ادامه
ملیکا پ , melikaparsa
سه شنبه 19 اسفند ، 13:24
ممنون لطفا هر روز برام خبر های پدیده رو بزارین
من نمیدونم چیکار کنم . میترسم یکم
ادامه
93/12/19 04:08
ملیکا پ , melikaparsa
جو بازار خرید و فروش سهام پدیده هر روز در تالار معاملات

با سلام
جو بازار امروز عصر دو شنبه 18 اسفند 93
⭐️⭐️
سهام پدیده شاندیز:

بهترین نرخ فروش : 35000 ریال
بهترین نرخ خرید : 33000 ریال

تغییر +300
بهترین نرخ معاوضه : 70000 ریال
⭐️⭐️
جو بازار هر روز در تالار معاملات
93/12/17 00:02
ملیکا پ , melikaparsa
جو بازار خرید و فروش سهام پدیده هر روز در تالار معاملات

با سلام
جو بازار امروز شنبه16 اسفند 93
⭐️⭐️
سهام پدیده شاندیز:

بهترین نرخ فروش : 32000 ریال
بهترین نرخ خرید : 31000 ریال

تغییر +100
بهترین نرخ معاوضه : 75000 ریال
⭐️⭐️
جو بازار هر روز در تالار معاملات