نتایج جستجو : بخند تا دنیا بروت بخن - 1 مطلب

96/05/18 00:36
علی شاکری , alisha1347
اگر به خاطر شاد بودن دنبال علت بگردیم مطمئنا" دلایل غم خیلی بیشتر از دلایل شادی خواهد بود .
99