نتایج جستجو : باوان - 5 مطلب

94/06/21 11:21
باوان  برش آگرین صنعت , bavan.official
پرس برك ٢٤٠ تن ٤ متری ٤ محور مجهز به كنترل هوشمند كرونینگ برقی
خمكاری قطعات تا ١٢ میلی متر
#باوان #باوان_برش #برش_لیزری #برش_لوله #برش_فلزات #برش_پلاسما #برش_هواگاز #برش_گیوتین
#bavan #bavanboresh #Metalworking #Business #Cutting #Pipe #cuttingpipe #Laser #lasercutting #Industry #press #mangle #LaminatorsGuillotines #worksheet #bevelling #SiteEquipment
#CNCplasma #Sheetmetal #Pressbrake #Flamecutting #Plasmacutting #Shearingcutting
99
94/06/16 11:28
باوان  برش آگرین صنعت , bavan.official
[https://www.aparat.com/v/gbz01]
برش:استیل ٢ میل، سرعت برش:۹متر در دقیقه، توان دستگاه :١٠٠٠ وات، رزوناتور : فایبر ای پی جی، سیستم هد : پروكاتر اتوفوكوس شركت پریسی تك، www.bavanboresh.com
94/06/16 11:27
باوان  برش آگرین صنعت , bavan.official

خمکاری تا طول4متر
‫#‏باوان‬ ‫#‏باوان_برش‬ ‫#‏برش_لیزری‬ ‫#‏برش_لوله‬ ‫#‏برش_فلزات‬ ‫#‏برش_پلاسما‬ ‫#‏برش_هواگاز‬ ‫#‏برش_گیوتین‬
‪#‎bavan‬ ‪#‎bavanboresh‬ ‪#‎Metalworking‬ ‪#‎Business‬ ‪#‎Cutting‬ ‪#‎Pipe‬ ‪#‎cuttingpipe‬ ‪#‎Laser‬ ‪#‎lasercutting‬ ‪#‎Industry‬ ‪#‎press‬ ‪#‎mangle‬ ‪#‎LaminatorsGuillotines‬ ‪#‎worksheet‬ ‪#‎bevelling‬ ‪#‎SiteEquipment‬
‪#‎CNCplasma‬ ‪#‎Sheetmetal‬ ‪#‎Pressbrake‬ ‪#‎Flamecutting‬ ‪#‎Plasmacutting‬ ‪#‎Shearingcutting‬
94/06/14 10:28
باوان  برش آگرین صنعت , bavan.official
تاضخامت6میلی متر و طول4متر
#باوان #باوان_برش #برش_لیزری #برش_لوله #برش_فلزات #برش_پلاسما #برش_هواگاز #برش_گیوتین
#bavan #bavanboresh #Metalworking #Business #Cutting #Pipe #cuttingpipe #Laser #lasercutting #Industry #press #mangle #LaminatorsGuillotines #worksheet #bevelling #SiteEquipment
#CNCplasma #Sheetmetal #Pressbrake #Flamecutting #Plasmacutting #Shearingcutting
94/06/11 16:19
باوان  برش آگرین صنعت , bavan.official
دستگاه برش CNC هواگاز ٤ مشعل
كارگیر ٣*٦ متر
امكان برش فولاد تا ضخامت ٣٥٠میلی متر
‫#‏باوان‬ ‫#‏باوان_برش‬ ‫#‏برش_لیزری‬ ‫#‏برش_لوله‬ ‫#‏برش_فلزات‬
‪#‎Metalworking‬ ‪#‎Business‬ ‪#‎Cutting‬ ‪#‎Pipe‬ ‪#‎cuttingpipe‬ ‪#‎Laser‬ ‪#‎lasercutting‬ ‪#‎Industry‬ ‪#‎press‬ ‪#‎mangle‬ ‪#‎LaminatorsGuillotines‬ ‪#‎worksheet‬ ‪#‎bevelling‬ ‪#‎SiteEquipment‬
‪#‎CNCplasma‬