نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب

نتایج جستجو : اوشو - 29 مطلب

99/06/21 08:01
عقاب , ogab7
وجود خویش را آنطور که هست بپذیر و بدان که تو
تنها در قبال خودت و خدای خودت مسئول هستی ،
نه در مقابل افکار و احساسات کسانی که فکر می کنند از تو بهتر می دانند .

99
40
3
6
99/06/7 15:04
عقاب , ogab7
دنیا پر است از دکترهای بیسواد
از دانشگاه رفته‌های بیسواد
سیاسیون بیسواد
انسانی که به شناخت خویش نرسیده باشد ،بیسواد است.
هر چند تمام کتب دنیا را خوانده باشد.

34
6
6
99/05/13 21:38
عقاب , ogab7
نفرت، حسادت و خشم
تنها در پیرامون وجودی توست!
در عمیق ترین لایه های وجودت،
تنها عشق است که خانه دارد!

20
3
99/04/21 10:38
عقاب , ogab7
مشکل در مالکیت است
نه در خود زندگی ؛
هرچه بیشتر مالک باشی،
بیشتر در ترس از دست دادن هستی...

23
1
5
99/04/12 00:00
عقاب , ogab7
آدم مذهبی ای نیستم
اما
از آنانی که بیش از حد مذهبی اند، میترسم
از هر دین و آئینی که باشد
از آنانی که تنها آئین مذهب
خود را راه سعادت میداند، میترسم

28
6
4
99/03/3 00:43
عقاب , ogab7
در مسیری حرکت نکنید که ترس شما را وادار به حرکت کند،
در مسیری گام بردارید که عشق و لذت، شما را به حرکت وا میدارد.

22
4
1
98/08/9 00:03
عقاب , ogab7
شهامت، مهمترین کیفیت یک انسان است .
مهمتر از حقیقت، مهمتر از صداقت، مهمتر از شجاعت، مهمتر از هر چیز دیگر است ...
زیرا بدون شهامت، هیچ اتفاقی ممکن نیست .
بدون شهامت نه صداقت ممکن است، نه عشق و نه حقیقت .

22
5
3
98/07/13 14:20
عقاب , ogab7
تمامِ سفرهای‌ پختگی و بالغ شدن از یک جدا شدن شروع می‌شود ؛
جدا ‌شدن از احساس امنیت ،
جدا شدن از حس قدرت ،
جدا شدن از یک وابستگی و
جدا شدن از هرچیزی که فکر می‌کنیم بدون آن هیچ خواهیم شد.

23
10
1
98/06/14 18:36
تِـــــــــــلکا , Telkaaaa
هنگامی که عاشق یک زن می شوید ,
شما در هنگام آزادی زن عاشق می شوید
ولی وقتی که او را به خانه آوردید ,
همه ی امکانات آزاد بودن را از او می گیرید ,
و با این گرفتن آزادی ها
زیبایی او را هم از او باز می ستانید .
بعد ناگهان یک روز در می یابید که
دیگر عاشق او نیستید ,
چون او دیگر زن زیبایی نیست .
این اتفاق همیشه می افتد .
بعد از این حادثه به جستجوی زن دیگر می پردازید
و اصلا فکر نمی کنید که چه اتفاقی افتاده است .
شما به این فرآیند و اینکه چطور زیبایی زن را
از بین برده اید توجهی نمی کنید....
26
3
11
98/06/2 10:44
باران , rain11
از اوج قله تا زمانی که ادامه دارد لذت ببرو
وقتی نوبت دره فرا رسید، از دره لذت ببر.
دره چه اشکالی دارد؟
پایین بودن چه اشکالی دارد؟
آن به معنی استراحت است.
قله یعنی هیجان،
و هیچ کس نمیتواند مدام در هیجان باشد.
19
1
13
98/02/21 20:13
تِـــــــــــلکا , Telkaaaa
عشق پرنده است و عاشق آزادی‌.
عشق نیازمند همه‌ی آسمان است تا ببالد...
98/01/24 14:58
عقاب , ogab7
"گناه" یکی از قدیمیترین ترفندها
برای سلطه بر مردم است
آنها در تو احساس گناه ایجاد میکنند
آنها ایده های غیر منطقی به خوردت میدهند
که قادر به محقق ساختن آنها نیستی!
سپس گناه بوجود می آید
و همین که گناه به وجود آمد
تو به دام افتاده ای!
گناه راز کاسبی همه ادیان است...!

40
6
4
97/12/16 15:33
ژرفــــــــا , deep
مراقب باش،
هرگز به عشق همچون سکس فکر نکن؛
وگرنه دچار فریب خواهی شد.
فقط زمانی که احساس کردی حضور دیگری،
تنها حضور خالص او، نه هیچ چیز دیگر،
فقط حضورش کافی است تا به تو احساس خوشبختی بدهد،
چیزی در تو شروع میکند به شکُفتن.
آنوقت است که در عشق حقیقی به سر میبری...
آگاه باش، عشق شهوت نیست.
عاطفه و احساساتِ زود گذر نیست.
عشق مالکیت نیست. عشق یک ادراک ژرف است
که شخص به نوعی تو را کامل میکند.
فردی تو را یک دایره کامل میسازد.
42
4
13
97/11/16 13:37
ژرفــــــــا , deep
وقتی دو انسان پخته و معنوی به هم دل می بازند،
یکی از بزرگترین پارادوکس های زندگی اتفاق می افتد.
یکی از زیبا ترین پدیده های جهان هستی رخ می دهد:
آنها با هم هستند و در عین حال به شدت مستقل و تنها
هستند. آنقدر به هم نزدیکند که انگار هردو آنها یک نفرند.
اما در عین حال، با هم بودنشان، فردیتشان را نابود نمی کند.
با هم هستند و تنها هستند. با هم بودنشان کمک می کند
کە تنها باشند. دو انسان پخته و معنوی اگر عاشق هم شوند،
بدون حس مالکیت، بدون سیاست، بدون ریاکاری، به هم
کمک می کنند کە آزاد باشند...
14
1
1
97/10/23 17:07
تِـــــــــــلکا , Telkaaaa
هر توقعی،
حتی توقعِ آرامش
بی قراری می آورد!
27
4
2
97/09/15 11:19
تِـــــــــــلکا , Telkaaaa
با باد به رقص درآیید.
‏در زیر باران برقصید.
‏با درختان به رقص درآیید.
‏تا دریابید كه دین فقط آن نوشته‌های كتاب مقدس نیست
‏بلكه در سرتاسر هستی گسترده شده است...
19
4
1
97/09/15 10:04
عقاب , ogab7
با باد به رقص درآیید.
‏در زیر باران برقصید.
‏با درختان به رقص درآیید.
‏تا دریابید كه دین فقط آن نوشته‌های كتاب مقدس نیست
‏بلكه در سرتاسر هستی گسترده شده است..."

37
5
3
97/09/4 00:02
عقاب , ogab7
"گناه" یکی از قدیمیترین ترفندها برای سلطه بر مردم است
آنها در تو احساس گناه ایجاد میکنند
آنها ایده های غیر منطقی به خوردت میدهند
که قادر به محقق ساختن آنها نیستی!
سپس گناه بوجود می آید
و همین که گناه به وجود آمد
تو به دام افتاده ای!
گناه راز کاسبی همه ادیان است...!

24
6
1
97/09/3 08:58
ژرفــــــــا , deep
نمی‌توان به نام خدا نفرت ورزید،
نمی‌توان به نام خدا شکنجه داد،
نمی‌توان به نام خدا کُشت،
به نام خدا فقط می‌توان عشق ورزید.
97/06/13 14:50
ژرفــــــــا , deep
میپرسی من چه چیزی را تعلیم میدهم؟
من یک راز ساده را تعلیم میدهم
راز سلطان شدن در جهان
را به شما می آموزم
اما کسی که میخواهد یک سلطان باشد
باید خود را فتح کند، نه جهان را...

55
2
12