نتایج جستجو : انجمن طراحان - 84 مطلب

96/10/6 08:56
محنا , mahna.mn
نه پیروزی پایدار است و نه شکست مرگ‌آور.
99
96/09/21 08:49
محنا , mahna.mn
سرمایه ها به سرعت باز می گردد اگر راحترین فضا را در اختیار مشتریان قرار دهید.
96/09/11 09:01
محنا , mahna.mn
زندگی ارزشمندتر از آن است که تنها به امید فرارسیدن دوران بازنشستگی کار کنیم.
96/09/2 08:48
محنا , mahna.mn
ابزارهای تبلیغاتی، سفیر همیشگی سازمان شما می باشد که نزد مشتری می ماند.
96/08/15 08:49
محنا , mahna.mn
خرج کردن در آموزش نوعی سرمایه گذاری بلند مدت است.
96/08/9 08:58
محنا , mahna.mn
سخن گفتن به موقع و سکوت نمودن به موقع نشانه عقل است.
96/08/1 08:58
محنا , mahna.mn
تبلیغات عنصری است که از علم و هنر سرچشمه می گیرد
و با هدف ارتقاء فروش در بازاریابی محصولات و خدمات طراحی و ارائه می گردد.
96/07/26 08:47
محنا , mahna.mn
تبلیغات قلب تپنده فروش و بزرگترین بازاریاب شما برای اطلاع رسانی می باشد.
96/07/26 08:47
محنا , mahna.mn
تبلیغات قلب تپنده فروش و بزرگترین بازاریاب شما برای اطلاع رسانی می باشد.
96/07/25 08:49
محنا , mahna.mn
آنچه تفاوت میان شما و سایرین را درخشان جلوه داده و این فرصت را برای شما به ارمغان می آورد تا هویت برند خود را به دیگران منتقل کنید، انتخاب ابزارهای تبلیغاتی مناسب می باشد.
96/07/20 08:52
محنا , mahna.mn
در بازاریابی نوین به جای داشتن سبد محصولات باید به داشتن سبد مشتریان توجه داشت.