نتایج جستجو : انتشارات ثوره - 9 مطلب

95/07/13 10:09
انتشارات   ثوره , thoureh
کتاب «اقتصاد بالینی و عدالت اجتماعی» از انتشارات ثوره منتشر شد...
نویسنده: جفری ساکس
مترجم: ثوره افتخارزاده
http://www.thoureh.ir/book discription/44.html
99
95/01/21 17:02
انتشارات   ثوره , thoureh
مقدمه ای بر توسعه پایدار

نویسنده: جفری ساکس
مترجم: ثوره افتخارزاده
95/01/21 16:59
انتشارات   ثوره , thoureh
تاریخ نماز در اسلام

نویسنده: جواد علی
مترجم: دکتر محمودرضا افتخارزاده

94/11/6 20:31
انتشارات   ثوره , thoureh
بازخوانی رباعیات حکیم عمر خیام
فروفکنی پرده های تیره و تار از تارک زیبای زندگی

نویسنده: دکتر محمودرضا افتخارزاده
تعداد صفحات : 112 صفحه
قطع: رقعی
94/11/6 20:28
انتشارات   ثوره , thoureh
اوضاع علمی فرهنگی اجتماعی
ایران در روزگار پهلوی

نویسنده: دکتر عبدالرحمن بدوی
مترجم: دکتر محمودرضا افتخارزاده
تعداد صفحات : 214
قطع: رقعی
94/07/27 15:37
انتشارات   ثوره , thoureh
انتشارات ثوره منتشر می نماید:
اوضاع علمی، فرهنگی، اجتماعی ایران در روزگار پهلوی
نوشته: دکتر عبدالرحمن بدوی
ترجمه: دکتر محمودرضا افتخارزاده

در بخشی از کتاب از قول نویسنده آمده است:
... زبان پارسی دری همین صورت نخستین پارسی نوین است که در مقطع سده‌ی هفتم تا دهم میلادی زبان نوشتاری ایران بود! زبان دری با زبان میدیا در جبال [مرکز؛ غرب و شرق ایران] و با زبان ایالت پارس فرق دارد! پارسی دری کوشید تا در برابر نفوذ واژگان و اصطلاحات زبان تازی مقاومت کند! زبان پارسی نوین که به تدریج از سده‌ی چهارم مهشیدی زبان نوشتاری نویسندگان پارسی نویس در ایران گردید، ریشه در زبان پارسی [باستان] دارد که با گذشت زمان با واژگان تازی درآمیخته تا آنجا که واژگان تازی راه‌یافته به زبان پارسی، هشتاد درصد واژگان این زبان را تشکیل می‌دهد! این حقیقت را فرهنگ‌های مدوّن زبان پارسی به روشنی نشان می‌دهند!...

و اما پاسخ مترجم در پاورقی کتاب:
در علت و سبب چیرگی واژگان تازی بر زبان پارسی باید نخست دانست که: پذیرش الفبای تازی به دلیل نارسایی الفبای پهلوی و ... بود (نک: بهار/سبک شناسی/جلد اول. زبان و خط). حضور آیین نوین و پیدایش معانی و مفاهیم و دانش‌های نوین به ویژه عرفان و فلسفه، در قالب زبان پارسی نمی‌گنجید و زبان تازی این گنجایش را داشت! سوم این که ما ایرانیان بنا به خلق و خوی قومی خویش همواره دست‌خوش احساسات و دچار شیفتگی و خود باختگی می‌شویم و از میانه روی پای برون می‌نهیم یا زنگی زنگیم یا رومی روم! ولنگاری و سپس تازی‌زدگی و تازی گرایی افراطی ما باعث شد تا واژگانی را که در زبان مادری داشتیم از یاد ببریم و به واژگان تازی روی آوریم و از این راه بر رشد و گسترش زبان تازی و واژه سازی برای آن زبان خواسته یا ناخواسته یا ندانسته کوشیدیم، لیک آنچه بیشتر به فراموشی واژگان زبان مادری ما کمک کرد، تازی زدگی و تازی گرایی افراطی ما بود! آری می‌پذیریم که واژگان تازی راه‌یافته به زبان پارسی درصد قابل توجهی را تشکیل می‌دهند! این ولنگاری ذاتی ایرانی هنوز از بکار بردن واژگان ناب پارسی مأنوس می‌پرهیزد و بر واژگان تازی پای می‌فشارد!
تلفن مرکز پخش: 33619529
سفارش در تلگرام: 09011964524
سفارش از طریق ایمیل: sales@thoureh.ir
94/07/27 15:23
انتشارات   ثوره , thoureh
انتشارات ثوره منتشر می نماید:
بازخوانی رباعیات حکیم عمر خیام
به قلم : دکتر محمودرضا افتخارزاده

در بخشی از مقدمه نویسنده آمده است:
این پژوهش نمی‌خواهد گمانه‌زنی کند و خیّام را به عقایدی منسوب یا متهم سازد! چرا که خیّام، حکیمی است فرزانه, قائم به ذات، نهفته در تقدیر تاریخ ایران و اندیشه‌ی ایرانی، که باید به هنگام، ظهور می‌کرد و کرد! آن سان که فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ در تقدیر تاریخی ایران و اندیشه‌ی ایرانی نهفته بودند و به هنگام، ظهور کردند! این پنج رکن اندیشه‌ی انسان و جهان ایرانی؛ فردوسی، خیام، مولوی، سعدی و حافظ، ارکان قائم به ذات هستند و تعلق خاطری به متعلّقات ذهن ندارند!

برخلاف دریافت‌های زنده یاد صادق هدایت، خیام نه مرتد است و نه دهری و نه لااُبالی! نه مادی است و نه مُلحد و نه مؤمن! نه هرزه است و نه دچار عُقده‌های جنسی و احساس کهتری، نه معتاد به الکل است و نه دچار دود و دَم! نه دشمن دین است و نه منکر آیین! نه حسرت زده‌ی روزگار ساسانی است و نه نفرت زده‌ی دوران اسلامی! آن سان که فردوسی نه ناسیونالیست بود و نه دشمن نژاد تازی و ترک! خیّام، خیّام است! آن سان که فردوسی، فردوسی است! نه زیاد و نه کم!

خیّام تنها فروفکن پرده‌ها از تارک زیبای زندگی است و یکی از سخنگویان پنجگانه‌ی اندیشه ناب ایرانی! همین و نه جز این! در عین حال هیچ کس را نسزد تا عناوین و القاب علمی و اخلاقی را که تاریخ به خیّام داده و برایش ثبت کرده، چون: اَلزّاهد، اَلحافظ، اَلفقیه، اَلحکیم، اَلعالم، اَلفیلسوف و ... را از وی سلب و نفی کند!
تلفن مرکز پخش: 33619529
سفارش از طریق تلگرام: 09011964524
sales@thoureh.ir :سفارش از طریق ایمیل
94/04/14 16:09
انتشارات   ثوره , thoureh
همزمان با دریافت «پروانه نشر کتاب» از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آغاز فعالیت نشر، نام این مرکز از «مرکز پخش کتاب ثوره» به «انتشارات ثوره؛ مرکز نشر و پخش کتاب» تغییر یافت.
93/12/3 11:26
انتشارات   ثوره , thoureh
...
من یار مهربانم
دانا و خوش زبانم
گویم سخن فراوان
با آنکه بی زبانم
پندت دهم فراوان
من یار پند دانم
من دوستی هنرمند
با سود و بی زیانم
از من مباش غافل
من یار پند دانم
...
در روز چقدر به این یار همیشگی و مهربانمان سر می زنیم؟
با مرکز نشر و پخش ثوره، با دوست مهربان خود همراه شوید!
www.thoureh.ir