نتایج جستجو : املاک لاکچری - 4 مطلب

96/09/13 12:35
آرش ستاری , melk021
99
95/07/28 07:03
روشنک فریدونی , roshanbanoo
[https://www.aparat.com/v/b6g8h]
اولین مركز تجارت املاك (LUXURY ) لاكچری و بورس برج های چند منظوره در كشور
اولین مركز تجاری دوبلكس و تریبلكس ایران
http://www.aparat.com/v/b6g8h
به دوستان خود ارسال كنید

درباره ما :
اولین در ایران
اولین مركز تجارت لاكچری ( LUXURY ) ایران
اولین مركز تجارت ویژه املاك لاكچری و بورس برج های چند منظوره ایران
اولین مركز تجارت املاك دوبلكس Duplex و تریبلكس Triplex ایران
اولین مركز تجارت خودروهای لوكس در ایران MashinVaredati.ir
كسب تندیس طلائی عالی مدیریت پیشرفته استراتژیك
كسب لوح طلائی عالی مدیریت پیشرفته استراتژیك
در اولین دوره عالی مدیریت پیشرفته استراتژیك همایش های بین المللی ایران
توسط دكترا افتخاری مدیریت كسب و كار انگلستان
مدیرعامل شركت بازرگانی آرشاویر (ARSHAVIR ) زمانی سعدآباد

www.MELK-IRAN.com
www.HOUSE-LUXURY.com
1
95/07/28 06:58
منشی های سناتور گلعلیزاده , senator_qazvini
[https://www.aparat.com/v/b6g8h]
اولین مركز تجارت املاك (LUXURY ) لاكچری و بورس برج های چند منظوره در كشور
اولین مركز تجاری دوبلكس و تریبلكس ایران
http://www.aparat.com/v/b6g8h
به دوستان خود ارسال كنید

درباره ما :
اولین در ایران
اولین مركز تجارت لاكچری ( LUXURY ) ایران
اولین مركز تجارت ویژه املاك لاكچری و بورس برج های چند منظوره ایران
اولین مركز تجارت املاك دوبلكس Duplex و تریبلكس Triplex ایران
اولین مركز تجارت خودروهای لوكس در ایران MashinVaredati.ir
كسب تندیس طلائی عالی مدیریت پیشرفته استراتژیك
كسب لوح طلائی عالی مدیریت پیشرفته استراتژیك
در اولین دوره عالی مدیریت پیشرفته استراتژیك همایش های بین المللی ایران
توسط دكترا افتخاری مدیریت كسب و كار انگلستان
مدیرعامل شركت بازرگانی آرشاویر (ARSHAVIR ) زمانی سعدآباد

www.MELK-IRAN.com
www.HOUSE-LUXURY.com