نتایج جستجو : ازدواج - 1365 مطلب

97/10/8 20:52
رحمت فولادی , orazgani
99
97/09/23 15:30
دفتر وکالت شاهین قیصری , vakilp1
مجرد ماندن و ترک این شیوه ی حسنه، از منظر دین سرزنش شده است و چنانچه فردی به خاطر ازدواج نکردن مرتکب گناه شود تجرد وی، حرام خواهد بود. به همین دلیل آشنا بودن با قواعد حاکم بر این نهاد، امری لازم است. یکی از این قاعده ها موضوع ممنوعیت نکاح با بعضی افراد است. لذا باید با کسی ازدواج کرد که از نظر شرعی و قانونی برای آن مانعی وجود نداشته باشد. ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است که علاوه بر این که واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد، از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست.

از دیدگاه مقررات ایران، مانع نکاح در پنج دسته جای می گیرد:
۱) ناشی ازخویشاوندی نسبی
۲) ناشی از خویشاوندی سببی
۳) ناشی از خویشاوندی رضاعی
۴) رعایت مصالح کشور
۵) موارد متفرقه

موانع ناشی از خویشاوندی نسبی (خونی):
۱) ازدواج با پدر و اجداد پدری و با مادر و جده های مادری.
۲) ازدواج با فرزندان و نوه ها و نتیجه ها، هرچه قدر که پایین تر برود.
۳) ازدواج با برادر و خواهر و اولاد و نوه ها و نتیجه های آنان.
۴) ازدواج با عمه، خاله، عمه و دایی هایی خود و عمه و خاله و عموها و دایی های پدر و مادر و اجداد.

موانع ناشی از خویشاوندی سببی:
۱) مرد نمی تواند با مادر و نیز جده های زن خود و نیز مادر و جده های رضاعی زن خود ازدواج کند و این حرمت، ابدی است.
۲) زن نیز نمی تواند با پدر و اجداد نسبی یا رضاعی شوهر خود ازدواج کند.
۳) زن پدر یا اجداد نسبی یا رضاعی انسان برای همیشه بر وی حرامند.
۴) عروس نیز برای همیشه به پدر شوهر و اجداد شوهرش حرام است.
۵) اگر مردی با زنی ازدواج کند و آن زن، دختر یا دخترانی از شوهر قبلی اش داشته باشد، تا زمانی که این زن در عقد مرد است این دختران نیز با پدر خوانده شان محرم هستند و اگربین زن وشوهر مزبور، رابطه زناشویی واقع نشده باشد پس از جدا شدن، مجدداً این دختر بر پدرخوانده سابقش نامحرم خواهد بود و می تواند با وی ازدواج کند اما اگر بین زن و شوهر مزبور رابطه زناشویی رخ داده باشد، دختر زن به پدر خوانده یا همان شوهر مادرش برای همیشه محرم است و جدایی مادر نیز نقشی دراین میان نخواهد داشت.
۶) کسی نمی تواند همزمان با دو یا چند خواهر ازدواج کند. لذا اگر مردی با زنی ازدواج نماید، تا زمانی که از وی جدا نشده نمی تواند با خواهرش ازدواج کند که البته در این مورد خواهر زن، محرم شرعی که ملزم به رعایت حجاب نیست نخواهد بود بلکه از این جهت نامحرم است.
۷) ازدواج با برادرزاده یا خواهرزاده زوجه، بدون اذن وی ممنوع است.
۸) اگر مردی سه بار متوالی همسر خود را طلاق دهد، پس از وقوع طلاق سوم (سه طلاقه) این زوجه مطلقه، بر مرد حرام می شود. خواه با وی رابطه ی زناشویی داشته یا نداشته باشد.

موانع ناشی از خویشاوندی رضاعی (قرابت ناشی از شیرخوارگی):
۱) شیر زن ناشی از حمل مشروع باشد.
۲) شیر، مستقیماً مکیده شود. لذا اگر شیر در قاشق یا سرشیشه ریخته شود و به کودک داده شود فایده ای ندارد.
۳) کودک لااقل ۱۵ دفعه متوالی و یا در یک شبانه روز از شیربخورد. ضمناً نباید در بین دفعات شیر خوردن، از غذا یا شیر زن دیگری مصرف کند.
۴) شیرخوردن کودک، قبل از تمام شدن دو سالگی او باشد.
۵) مقدار شیری که خورده از یک زن و شوهر حاصل شده باشد.

موانع ناشی از رعایت مصالح کشور:
۱) ازدواج مرد ایرانی با زن غیر ایرانی بلا مانع است. ولی اگر زن ایرانی بخواهد با مسلمان غیر ایرانی ازدواج کند، شرعاً اشکالی ندارد. ولی برای ثبت آن و رسمیت داشتن باید از دولت کسب مجوز کند و گرنه از نظر دولت این ازدواج رسمیت نخواهد داشت.
۲) ازدواج ایرانیان عضو وزارت امور خارجه یا نیروهای مسلح با غیر ایرانی ها ممنوع است و باید قبلاً مجوز آن از دولت اخذ شود و گرنه هم موجب تعقیب اداری و هم عدم به رسمیت شناختن آن خواهد شد، اگر چه شرعاً صحیح است.

موانع متفرقه:
۱) اگر مردی با علم به این که زنی شوهر دارد یا درعِدّه طلاق یا وفات به سر می برد، وی را به عقد خود درآورد، هم عقد باطل است و هم آن زن برای ابد به او حرام می شود.
۲) اگر مردی همسر دائمی اش را که مسلمان و عفیفه است لِعان کند، یعنی به وی نسبت زنا دهد یا فرزندش را از خود نفی کند و این کار را با شرایطی نزد قاضی انجام دهد، بین این زوجین برای همیشه جدایی واقع می شود و بر هم حرام ابدی می شوند.
۳) اگر مرد یا زنی در حال احرام (حج) با فردی ازدواج کند و به حرمت این کار هم آگاه باشد، بین آن دو حرمت ابدی حاصل می شود.
۴) اگر مردی با زن شوهر دار یا زنی که در عِدّه طلاق رجعی است زنا کند، آن زن برای همیشه به وی حرام می شود.
۵) اگر مرد بالغ با پسری لواط کند مادر و خواهر و دختر آن پسر به روی حرام ابدی می شوند، ولی مفعول می تواند با مادر و خواهر و دختر آن مرد ازدواج نماید.
۶) ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان باطل و حرام است و با علم به حرمت، زنا محسوب می شود. ولی مرد مسلمان می تواند با زنان کافر اهل کتاب (مسیحی، یهودی و زرتشتی) ازدواج موقت نماید و بعضی از فقها، ازدواج دائم را هم جایز می دانند ولی ازدواج با زنان غیر اهل کتاب، جایز نیست.
۷) ازدواج بین پیروان مذاهب اسلامی مثل شیعه و سنی اشکالی ندارد ولی جهت رعایت کفویت، بهتر است هر دو از یک فرقه باشند.
97/09/17 19:04
دخی مطلقه , habib_atashpanjeh
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ: ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻥ ﺗﺎ ﻟﻨﮓ ﻇﻬﺮ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺧﻼﻗﻰ : ﺳﺤﺮ ﺧﻴﺰ ﺷﺪﻥ
******
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ: ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻰ ﺍﺟﺎﺯﻩ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﻴﺎﻁ ﺑﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺧﻼﻗﻰ : ﺑﺎ ﺍﺩﺏ ﺷﺪﻥ
******
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ: ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻏﺬﺍﻫﺎ ﺑﻰ ﻣﻨﺖ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻏﺬﺍ ﻫﺎﻯ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺖ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺧﻼﻗﻰ : ﻣﺘﻮﺍﺿﻊ ﺷﺪﻥ
******
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ: ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻰ ﺟﺮ ﻭ ﺑﺤﺚ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﺨﺖ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺧﻼﻗﻰ : ﻭﺭﺯﻳﺪﻩ ﺷﺪﻥ
******
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ: ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﺗﻔﺮﻳﺤﻰ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺳﺮ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﻓﺎﻣﻴﻞ ﺧﺎﻧﻮﻡ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺧﻼﻗﻰ : ﺻﻠﻪ ﺭﺣﻢ
******
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ: ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔﻴﺘﺎﺭ ﻭ ﺳﻨﺘﻮﺭ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮﻑ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺧﻼﻗﻰ : ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﻯ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻭ ﻣﻔﻴﺪ
******
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ: ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﻮﻝ ﺗﻮ ﺟﻴﺒﻰ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺎ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺩﺍﺩﻥ ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﻡ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺧﻼﻗﻰ : ﺑﺎ ﺳﺨﺎﻭﺕ ﺷﺪﻥ
******
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ: ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻥ ﺩﺭ ﺻﻒ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺮ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ : ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻥ ﺩﺭ ﺻﻒ ﺷﻴﺮ ﻭ ﻧﺎﻥ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺧﻼﻗﻰ : ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﮔﻰ
*****
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﻠﯽ: ﺯن ها فرشته هستند
کامنت بنویسید...
 , omidm_j
شنبه 17 آذر ، 19:09
اوهووم
ادامه
دخی مطلقه , habib_atashpanjeh
شنبه 17 آذر ، 19:07
نتیجش غلطه بقیه درسته :-)
ادامه
 , omidm_j
شنبه 17 آذر ، 19:06
نتیجه ی کلی : ایشالا همینطوره که میگید
ادامه
97/09/10 18:30
در مرزهای علم , edge_of_science
شاید مگس میوه (مگس سرکه) آواز نخواند، هنری نداشته و به رسومات پایبند نباشد، ولی این به آن معنا نیست که آن‌ها فرهنگ ندارند. شواهد جدید مطرح کرده‌اند که مگس‌های سرکه‌ ماده (دروزوفیلا ملانوگستر) می‌توانند بر پایه‌ی شریک‌های جنسی که دیگر مگس‌های سرکه ماده انتخاب می‌کنند، عادات قرار ملاقات منحصر به فردی بسازند.

آداب و رسوم فرهنگی –خصوصیات و رفتارهایی که در طی نسل‌ها حفظ شده و از طریق یادگیری اجتماعی پخش می‌شود- در الگوهای تیمار کردن برخی از کپی‌ها، آهنگ‎های بعضی از نهنگ‌ها و پرندگان یافت شده است. با این حال، دانشمندان شواهد کمی دارند که نشان دهد موجودات کوچک‌تری مثل حشرات هم فرهنگ داشته باشند.

در همین راستا، دانشمندان آزمایش‌هایی را به راه انداختند که در آن یک مگس سرکه ماده “مشاهده‌گر”، یک مگس “نمایش‌دهنده” تماشا می‌کند که از بین دو نر که تفاوتشان فقط در رنگ‌های صورتی و سبزشان است، یکی را انتخاب می‌نماید. وقتی نوبت جفت‌گیری آن‌ها رسید، مگس‌های مشاهده‌گر هم در ۸۰ درصد مواقع رنگی را انتخاب کردند که قبلاً نمایش‌دهنده انتخاب کرده بود.

دانشمندان همچنین چگونگی انتقال قابل اعتماد این ترجیحات را در طول نسل‌ها به این شکل مطالعه کردند: آن‌ها ۱۲ مشاهده‌گر را در مرکز یک محفظه‌ی شش ضلعی قرار دادند که دور آن ۶ نمایش‌دهنده باید انتخاب بین نر صورتی یا سبز یا انجام می‌دادند. در دور بعدی جفت‌گیری اولین مشاهده‌گران برای جفت‌گیری، در نقش نمایش‌دهنده ظاهر شدند. در طول ۳۶ بار آزمایش، ترجیح بین صورتی یا سبز تا هشتمین نسل منتقل شد تا این که بعد از آن دوباره انتخاب‌ها به صورت تصادفی انجام می‌گرفت.

ولی وقتی گروه‌ها بزرگ‌تر از ۳۰ مگس در هر نسل شدند، دانشمندان با استفاده از شبیه‌سازی‌های کامپیوتری به این نتیجه رسیدند که ترجیحِ به ارث رسیده با احتمال بسیار بیشتری باقی می‌ماند و در طی هزاران نسل به سرعت زیاد می‌شوند.

این دانشمندان می‌خواهند از نتایج خود برای کاوش ژنتیک و مدارهای مغزی یادگیری اجتماعی مگس‌ها استفاده کنند. آن‌ها همچنین امیدوارند که پدیده‌ی وراثت فرهنگی را در جمعیت‌های حشرات وحشی آزمایش کنند تا ببینند می‌توانند سنت فرهنگی پنهانی را در گونه‌هایی به غیر از پستانداران بزرگ و پرندگان پیدا کنند یا خیر.
97/08/27 20:05
بابک , bagba
97/08/23 11:41
در مرزهای علم , edge_of_science
یک مرد ژاپنی با هولوگرام کارتونی واقعیت مجازی ازدواج کرد.
مرد ژاپنی با هولوگرام واقعیت مجازی خود طی مراسمی در توکیو ازدواج کرد.

این مرد که آکیهیو کوندو 35 ساله نام دارد 2 میلیون ین صرف مراسم عروسی خود با یک هولوگرام به نام هاتسون میکو که هولوگرام کارتونی است کرده است. در این مراسم حدودا 40 نفر حضور داشتند و شاهد ازدواج وی بودند.

این هولوگرام یک دستگاه رومیزی است که کوندو آن را به قیمت 2800 دلار خریده است.

این هولوگرام صبح‌ها کوندو را از خواب بیدار می‌کند تا به سر کار برود. آکیهیو کوندو بعد از ظهرها بعد از اتمام ساعت کار با موبایل با همسر هولوگرامی خود ازدواج می‌کند تا چراغ‌های خانه را روشن کند.
1
1
2
97/08/8 00:13
بانوی فایل ها  , banoo.64
پاورپوینت کتاب اخلاق کاربردی

فصل ششم(اخلاق جنسی)

فهرست مطالب:اهمیت ازدواج در اسلام,عفت و پاکدامنی,عوامل شهوت پرستی,بیان دیدگاه ها,جایگاه و اهمیت

نوشته شریفی

23 اسلاید
97/07/28 23:34
سالن عقد خاطره , aghdkh
آداب ازدواج در یهودیان

انسان موجودی اجتماعی است و براساس غرایزی كه در وجود او نهاده شده، مایل به برقراری ارتباط با دیگر همنوعان خود و در مقیاسی كوچكتر خواستار برقراری پیوندی بسیار نزدیكتر با فردی به نام همسر و داشتن روابط زناشویی است. تورا نیز مانند بسیاری دیگر از دستورهای خود، این خواسته را جهت بخشیده و سعی دارد تا با برنامه ریزی اصول و قواعدی، این میل و خواسته را از حالت غریزی و معمولی خارج كرده، به آن تقدس بخشد؛ تا به این وسیله انسان بتواند خواسته ها و غرایز خود را ارضا كند و هم به سبب اجرای فرمان خداوند، سزاوار و در خور پاداش باشد.
97/06/30 16:19
دفتر وکالت شاهین قیصری , vakilp1
در چه مواردی زن حق فسخ پیوند زناشویی را دارد؟ با ما در این مقاله همراه باشید. برای این که دو انسان مجذوب و مکمل یکدیگر شوند و بتوانند با تفاهم و توافق و همفکری و همدردى، عمری را در کنار یکدیگر بگذرانند و برای خود و فرزندان، اسباب سعادت و سلامت فراهم سازند، شرط اصلی و اساسى، علاقه و دلبستگی آنها به یکدیگر است.

در اسلام سعی بر این است که انتخاب از روی بینش و آگاهی باشد و پیوندی مستحکم میان دو عضو اصلی خانواده پدید آید و آنها بتوانند تمام عمر را در کنار یکدیگر به خوشی و شادکامی بگذرانند و تا آن جا که ممکن است، ایدآل و مطلوب یکدیگر باشند. پاره ای از نقایص و عیوب هستند که اگر قبل از ازدواج از چشم زن یا شوهر مخفی مانند و بعد آشکار شوند، به آنها حق فسخ ازدواج می دهند که نیازی به طلاق و تشریفات آن نیست.
عیوبی که به آنها حق فسخ می دهد، بر دو دسته اند: بعضی از آنها مختص زن یا شوهر و بعضی مشترک است. عیب مشترک، دیوانگی است. مقصود از دیوانگى، فساد و آشفتگی عقل در جمیع اوقات یا بعض اوقات است. اگر بعد از عقد زناشویی بر یکی از زوجین معلوم شود که دیگری دیوانه بود، حق فسخ دارد.
همچنین اگر بعد از عقد و حتی بعد از آمیزش، مرد دیوانه شود، زن می تواند ازدواج را فسخ کند، ولی اگر زن بعد از آمیزش دیوانه شود، مرد حق فسخ ندارد. در مورد این که اگر زن بعد از عقد و قبل از آمیزش، دیوانه شود، تردید کرده اند که آیا مرد حق فسخ دارد، یا ندارد در این مورد هم گفته اند: حق فسخ ندارد، زیرا اصل، لزوم عقد است و به علاوه در صحیح ابوعبیده‏، حق فسخ را در مورد مرد مشروط به این ساخته است که زن تدلیس کرده باشد و چون قبل از عقد، زن از لحاظ عقلی سالم بوده و حالت جنون بعداً عارض شده و زن مرتکب تدلیس و نیرنگ نشده است، مرد حق فسخ ندارد، اعم از این که آمیزش شده یا نشده باشد.
اما عیوب مخصوص مرد، عبارتند از: خصی بودن و عنین بودن و مقطوع بودن آلت تناسلى. عیوب مخصوص زن، عبارتند از: خوره، پیسى، کورى، زمین گیرى، قرن و افضا.

اگر زن و شوهری از لحاظ دینی با یکدیگر اختلاف پیدا کردند و یکی از آنها تغییر دین داد، مطابق توضیحاتی که خواهیم داد، ازدواج آنها فسخ می شود و نیازی به طلاق ندارند.
۱) اگر شوهر زنی که اهل کتاب است، مسلمان شود، ازدواج آنها به قوت خود باقی است و اگر زنی که شوهرش اهل کتاب است، مسلمان شود، در صورتی که قبل از آمیزش باشد، ازدواج آنها فسخ می شود و در صورتی که بعد از آمیزش باشد، باید تا انقضای عده صبر کنند، اگر در این مدت، شوهر نیز مسلمان شود، پیوند زناشویی آنها باقی می ماند و اگر مسلمان نشود، زن و شوهر از یکدیگر جدا می شوند.
۲) اگر مرد مسلمانی مرتد شود؛ یعنی از دین اسلام خارج گردد، در صورتی که بر فطرت اسلامی تولد شده باشد، همسرش (چه مدخوله باشد و چه مدخوله نباشد) از او جدا می شود؛ اما اگر سابقه کفر دارد؛ یعنی در خانواده غیر مسلمان به دنیا آمده است، همسرش تا انقضای عده صبر می کند، اگر در این مدت، شوهر به اسلام برگشت، ازدواج آنها فسخ نمی شود و اگر برنگشت، فسخ می شود. زن نیز اگر از اسلام خارج شود، در صورت اول، ازدواج فسخ می شود و در صورت دوم، تا انقضای مدت عده صبر می کنند، اگر به اسلام برگشت، ازدواج آنها باقی است و اگر برنگشت، ازدواج آنها فسخ می شود.
۳) اگر مردی مسلمان بشود و همسر او بت پرست باشد، تا انقضای عده صبر می کند، اگر زن مسلمان شد، ازدواج آنها باقی است و اگر تا انقضای عده، زن مسلمان نشد، ازدواج آنها فسخ می شود. البته در دو صورت اخیر اگر آمیزش صورت نگرفته باشد، به صرف این که یکی از آنها دین خود را تغییر دهد، از یکدیگر جدا می شوند و فسخ متحقق می شود، زیرا در این فرض عده ای وجود ندارد که بخواهند تا انقضای عده صبر کنند.
۴) عده ای که در این موارد گفته می شود، یا عده طلاق یا عده وفات است. در صورتی که مرد مرتد شود و سابقه کفر نداشته باشد، همسر او باید عده وفات (چهارماه و ده روز) نگاه دارد و در بقیه موارد، عده ای که زن نگاه می دارد، عده طلاق (سه ماه یا سه طهر) است.
۵) زن و مرد مسلمان، اگر یکی از آنها شیعه و دیگری سنی باشد، می توانند با یکدیگر ازدواج کنند و اگر بعد از ازدواج، یکی از آنها مذهب خود را به تشیع و یا تسنن تغییر دهد، موجب فسخ نکاح نمی شود.
97/06/27 13:02
مجله جشن عروسی , jashne_aroosi
برخی از افراد ازدواج را وسیله‌ای می‌دانند برای رسیدن به اهدافی که در ذهن دارند؛ اهدافی غیر از هدف‌های زناشویی. ازدواج با هدف‌ های اشتباه فرد را بعد از ازدواج دچار سرخوردگی و احساس شکست در زندگی مشترک خواهد کرد. با مجله عروسی همراه باشید
97/06/23 18:27
دفتر وکالت شاهین قیصری , vakilp1
ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۰ مقرر می دارد: دختری که به سن بلوغ رسیده و قاعدتاً از تحت ولایت خارج است، از نظر نکاح نمیتواند مستقلاً اقدام کند، در عین حالی که دیگر تحت ولایت نیست و نظرش معتبر است و عقد نکاح بدون رضایت و اراده او واقع نمی شود، باید اجازه و موافقت پدر یا جد پدری را نیز جهت انعقاد عقد نکاح تحصیل کند.

در فقه دختری که به حد بلوغ و رشد رسیده و ثیبه است، یعنی در اثر نزدیکی از جلو با او بکارتش از بین رفته، برای ازدواج بعدی مستقل است و نظر و اجازه پدر در ازدواج او نقشی ندارد. ولی دختری که هنوز باکره است، هر چند به سن بلوغ و رشد رسیده، اگر بخواهد ازدواج کند پنج نظر در مورد چگونگی نقش ولی در ازدواج او وجود دارد که ذیلاً به آنها اشاره می کنیم:
۱) دختر هم چنان تحت ولایت پدر و جد پدری است و ولی می تواند مستقلاً دختر باکره رشیده خود را به عقد ازدواج دیگری در آورد.
۲) پدر و جد پدری، ولایتی بر باکره رشیده، ندارند و او خود می تواند مستقلاً اقدام به نکاح نماید.
۳) تشریک در ولایت یعنی لزوم اذن ولی و دختر در عقد نکاح، به تعبیر دیگر، دختر اگر بخواهد ازدواج کند، باید اجازه ولی را بگیرد.
۴) در عقد منقطع دختر مستقل است و نیازی به اجازه ولی دارد ولی در عقد نکاج دائم اجازه ولی لازم است.
۵) عکس نظر فوق، یعنی در عقد دائم، دختر مستقل است ولی در نکاح منقطع، اجازه ولی لازم است.

در بین فقهای اهل سنت، فقهای شافعی، مالکی و حنبلی معتقدند که ولی بر دختر باکره ولو بالغ و رشیده باشد ولایت دارد و می تواند بدون اذن و رضایت خود دختر، او را به عقد دیگری در آورد و اصطلاحاً به این ولی، ولی مجبر گفته می شود. یعنی کسی که می تواند مولی علیه را به اجبار به عقد دیگری در آورد. ولی مجبر می تواند صغیر و صغیره و کبیر و کبیره را در صورت جنون و کبیر بالغه عاقله را در صورتی که باکره باشد بدون اذن و رضایت آنها تزویج کند.

ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال ۱۳۶۱ مقرر می داشت: نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده، اگر چه بیش از ۱۸ سال تمام داشته باشد، متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست. در اصلاحیه سال ۱۳۶۱ چون دیگر سن ۱۸ سال، موضوعیت برای رشد نداشت و ملاک سن ازدواج، سن بلوغ تعیین شد. عبارت اگرچه به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشد به: اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، اصلاح شد. در اصلاحیه سال ۱۳۷۰ عبارت دختری که هنوز شوهر نکرده به دختر باکره تبدیل شد، چون عبارت قبلی این توهم را ایجاد می کرد که اگر دختری شوهر کرده باشد و قبل از دخول جدا شده باشد، چون عنوان شوهر کردن بر او صدق می کند برای ازدواج بعدی نیازی به اجازه پدر ندارد. در حالی که در این صورت هم اجازه پدر لازم است. برای رفع این شبهه در اصلاحیه عنوان دختر باکره ذکر شد.
اگر دختر بالغی که قانون او را رشید و صاحب صلاحیت در تصرف در امور مالی و غیر مالی خود می داند، بدون کسب اجازه پدر با پسری ازدواج کرد و پدر هم عقد را تنفیذ نکرد، نمی توان مزبور را بدین جهت باطل دانست و هیچ دادگاهی نمی تواند، عقد نکاح را از این جهت ابطال نماید. زیرا علاوه بر آنکه شرط داشتن اجازه پدر یا جد پدری در صحت چنین عقدی به شرحی که بیان کردیم، مبنا و ملاک صحیحی ندارد، باطل نمودن آن خلاف احتیاط است. اگر پدر، به عنوان این که ازدواج بدون اذن او صورت گرفته است، دادخواست ابطال ازدواج بدهد. باید موجه بودن علت مخالف و عدم اجازه خود را اثبات کند و به تعبیر فقهی باید ثابت کند که ازدواج دختر با غیر کفو صورت گرفته است و نمی تواند گفت چون پدر یا جد پدری نسبت به نکاح دختر ولایت دارد، اصل بقای ولایت است و نیازی به آوردن دلیل بر موجه بودن مخالفت ندارد. زیرا ولایت پدر یا جد پدری بر دختر، با بلوغ و رشد او که مفروض مورد بحث، ساقط شده و نمی توان با استصحاب آن ادعای پدر را مطابق با اصل دانست.
97/06/10 16:00
رسانه تبلیغاتی آگهی90 , mehdi70007
https://agahi90.ir/
شما تو عمرتون یکبار یا #نهایت 10 بار میرید #خواستگاری ولی من #مجبورم هر روز 10 تا جا برم خواستگاری میدونی چرا ؟؟ چون من یه #بازاریابم
برای اینکه الان به همتون #ثابت کنم همین الان از همتون خواستگاری میکنم نه برای #ازدواج برای #کسب و کار
You are #going to spend your #time once or at #most 10 times to #apply for a #marriage
But I have to go #every 10 days to ask for a marriage, why? Because I am a #marketer
To #prove to all of you #right #now, I'll give you a gift right now
Not for #marriage for #business
https://agahi90.ir/
97/05/22 01:34
نوید , alborz1368
❤️ ﷽ ❤️

اولین روز از ماه حج و قربانی مصادف با سالروز پیوند آسمانی و ازدواج حضرت علی ❤️ (ع) و حضرت فاطمه ❤️ (س) است. آیاتی در قرآن ❤️ وجود دارد که بر این اتفاق بزرگ تاریخ اسلام دلالت می کنند.
97/05/14 13:31
یاسیدالکریم , yasayyedalkarim
اگر گبریم و ترسا ور مسلمان.. بهر ملت که هستیم از ته ایمان

الف : شاید قصه جماعتی شراب فروش که از اهالی مسجد که همسایه شون بودن و شکایت کردن که با نفرین ملک ما رو خراب کردین و انکار اهل مسجد رو شنیدین و کلام جالب لطیفی که در عجبم از شراب فروشانی که مدعی تاثیر دعا هستند و در عجبم از اهالی مسجدی که منکر اثر دعای خود هستند.

ب : حالا کار به تخلفات قشر مخالف ندارم که چوب خدا زده شون، سوال اینجاست که چرا خود ماها به قواعد مذهبی باور و التزام نداریم؟ چرا ما دنیا زده شدیم؟ چرا ما دروغ و غیبت و تهمت داریم؟ چرا ما اعتقادی به ازدواج آسان نداریم؟ ماها چرا میل به مساجد و دعا و زیارات نداریم؟ ماها چرا صله رحم و نفقه افراد نزدیک یادمون رفته؟ ماها چرا انتظار فرج مون فانتزی و پوست پیازی شده؟ ماها چرا وابسته به اخبار بی بی سی و خوش آمد و بدآمد شیطان بزرگ و تفاله های داخلی ش شدیم؟ و ته ش میگیم اونا هم حق دارن و اونا هم درست میگن. ماها چرا حجاب واجب فقهی و قانونی و قرآنی رو اختیاری می شماریم؟ ماها چرا مقابل بی کفایتی دولت غربزده و پیر و خسته ساکتیم؟ ماها چرا مقابل بی آبی و بی برقی و حوائج ضروری ملت بی تفاوتیم؟ ماها چرا به گرونی ها و احتکار مفت خورها دامن میزنیم؟ ماها چرا دعای ندبه مون شل و وله؟ ماها چرا قرض نمیدیم؟ ماها چرا خمس نمیدیم؟ چرا ماها نمازشب نمی خونیم؟ ماها چرا مث لائیک ها و مادی پرستها شدیم؟ چرا یه غباری ازونها به افکار و رفتار ماها نشسته؟ پس چه فرقی بین ماست؟ نه بالام بهشت خاله بازی نیست و اهل بهشت تفاوت ساختاری و ماهوی و جدی با اهل دوزخ دارن، نمیشه آب قاطی ش کرد. اون بالایی حواسش خیلی جمع تر ازین حرفاست.
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة و لما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین (آل عمران/۱۴۲) ... ام حسبتم ان تدخلوا الجنة و لما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء و الضراء و زلزلوا حتى یقول الرسول و الذین امنوا معه متى نصر الله؟ (بقره/۲۱۴)

ج : این حدیث شریف رو شیعه و سنی نقل و تایید کردن... عن برید عن ابی جعفر (ع) قال حدثنی جابر بن عبدالله ان النبی (ص) قال من تزوج امرأة لمالها وکله الله الیه و من تزوجها لجمالها رای فیها ما یکره و من تزوجها لدینها جمع الله له ذلک.
#التهذیب ج 7 ص 399
یعنی ۱- کار برای خدا اثر دارد و برکت زاست. و کار برای دنیا ابتر است و اگر در ظاهر ابتر هم نباشد برکت ندارد. ۲- این موضوع منحصر به ازدواج نیست. اگر مثل شهید طهرانی مقدم تخصص و اخلاص رو جمع کنی یک تنه با چند تا جوون یک ملت رو از شر اجانب و کفار نجات میدی و بقول سید نصرالله هر دختر شیعه که در لبنان با آزادی قدم می زند از برکت کار شهید طهرانی مقدم است. یا مث دکتر قریب یا افرادی که با همت بلند چه ها کردن. حالا اینو مقایسه کنید با جوونی که تمام همت ش یک مدرک و یک شغل و چار تا مهمون پارتی و یه ازدواج و زندگی معمولی پر از تکرار و بعد ۶۰ سال ناگهان بانگ برامد که خواجه بمرد. تمام. بعد ۴۰ سال نسیا منسیا اصلا احدالناسی نمیگه فلانی کی بود. و اسم دکتر مهندس رو سنگ قبرش یه چیز مسخره میشه. اینها همونا بودن که برا ساعت به ساعت شون تا دلار نمی گرفتن حرکت نمی کردن. و ارزشهای انسانی و دینی شون فقط منحصر به مادی نگری و خود محوری و لذائذ شخصی بود و تمام. این افراد از و رفعناه مکانا علیا (مریم/۵۷) محروم شدن‌. از و ترکنا علیه فی الاخرین و سلام علی نوح فی العالمین (صافات/۷۸و۷۹) و نام نیک در گستره بشریت محروم شدن و ازین دست مثالها زیاده. ۳- به بیان دیگه اگر ازدواج و هر کار مناسب و معروف برای خدا بود در نهایت همه کجی هاش رفع یا کم میشه و همه محاسن درش جمع میشه (چرا که زیبایی و آرامش و قناعت و.. وابسته به مولفه های مختلفی هس که سر کلاف اصلی اون آرامش دست خداست که در یاد خودش و بندگی خودش قرارش داده. الا بذکر الله تطمئن القلوب (رعد/ ۲۸ ) و من اعرض عن ذکرى فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیمه اعمى (طه/ 124) ) و اگر هدف و روش زندگی ما با محوریت مادی نگری و لذت محوری و طمع محوری بود خدا بنا گذاشته این بیت عنکبوت رو دیر یا زود بزنه زمین و باد کله اون فرعون و قارون و تفاله ها و نوچه های صدها پله پایین تر از اونا رو بخوابونه. (ما أغنى عنی مالیه هلک عنی سلطانیه خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه (حاقه ۲۸ تا ۳۱) ) ایشاللا منطق مون قارونی و فرعونی با روکش و لعاب مذهبی نباشه.

خلاصه خدا و حرفهاش رو باور کنیم و به دستورات شرعی (خصوصا در اصول و فروع و کبائر ) ملتزم و پایبند واقعی باشیم و از همراهی و همرنگی با اغیار و اجانب و فساق دوری کنیم. و السلام.
97/05/5 14:39
حسین ملک پور , hosseinmalekpour
97/04/21 10:57
مهندس مهدی , jadoykalamat
97/04/11 22:17
حرم امام رضا (ع) , ImamRezaFA
[https://www.aparat.com/v/mq8vK]
فیلم کوتاه: دختران تنها (با موضوع سخت گیری در ازدواج) فیلم کوتاه بر اساس فرمایش پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم: إِنَّ الْأَبْكَارَ بِمَنْزِلَةِ الثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ إِذَا أَدْرَكَ ثَمَرُهُ فَلَمْ یُجْتَنَى أَفْسَدَتْهُ الشَّمْسُ وَ نَثَرَتْهُ الرِّیَاحُ دختران همانند میوه ای بر درخت هستند که اگر، هنگام رسیدن چیده نشود تباه می گردد... (کاری از: معاونت فرهنگی و هنری مؤسسه دارالحدیث)
9
4
5