نرم افزار اندروید کلوب جستجوی مطالب

نتایج جستجو : ارمنستان - 107 مطلب

97/10/6 15:09
هلدینگ درویشی , darvishico
پایتخت ارمنستان شهر ایروان است و خاک این کشور از لحاظ کشاورزی، مرغوب نیست و آلودگی‌های شیمیایی بر روی آن اثر گذاشته است. بنابراین، دولت ارمنستان برای حل این مشکل، وزارت‌ خانه جدیدی را با نام پاسداشت طبیعت تاسیس کرده است. این وزارتخانه بر نگهداری از خاک، نظارت می‌کند.

ارمنستان، ارتفاعات بسیاری دارد. از بلندترین قله‌های این کشور کوچک، آراگاتس است. در این سرزمین، رودهای بسیاری جاری هستند. مهم‌ترین رود آن، رود آخوریان است که طولی در حدود ۲۰۵ کیلومتر دارد که در مرزهای این کشور با ترکیه قرار دارد.......
99
97/09/13 17:04
امیر فرشباف , armeniafarshbaf
97/06/31 11:20
امیر فرشباف , armeniafarshbaf
97/04/5 13:53
امیر فرشباف , armeniafarshbaf
97/03/11 12:59
امیر فرشباف , armeniafarshbaf
97/03/8 10:41
امیر فرشباف , armeniafarshbaf
97/03/8 10:39
امیر فرشباف , armeniafarshbaf
97/03/6 09:26
امیر فرشباف , armeniafarshbaf
97/03/6 09:25
امیر فرشباف , armeniafarshbaf
97/03/6 09:24
امیر فرشباف , armeniafarshbaf
97/02/24 13:24
امیر فرشباف , armeniafarshbaf
97/02/24 13:21
امیر فرشباف , armeniafarshbaf
97/02/23 11:28
امیر فرشباف , armeniafarshbaf
97/02/23 11:27
امیر فرشباف , armeniafarshbaf
97/02/21 14:30
امیر فرشباف , armeniafarshbaf
97/02/20 11:54
امیر فرشباف , armeniafarshbaf
97/02/18 15:02
امیر فرشباف , armeniafarshbaf
97/02/15 14:46
امیر فرشباف , armeniafarshbaf