نرم افزار اندروید کلوب

نتایج جستجو : آیه های انتظار - 12 مطلب

97/10/7 15:51
حرم امام رضا (ع) , ImamRezaFA
و ما یُدرِیکَ لعل الساعَه تَکونُ قریبا...

و تو چه میدانی شاید موعدش نزدیک باشد..

سوره مبارکه ی احزاب_آیه۶۳

#اللهم_عجل_لولیک_الفرج
99
18
4
4
94/05/17 17:06
آیه های انتظار , ayehayeentezar1
**برنامه های سخنرانی آنلاین در کنفرانس آیه های انتظار در مسنجر ال فور آی**
زمان: 17 الی 23 مرداد-شروع برنامه ها هر شب ساعت 22:30
**********
شنبه 94/5/17
تلاوت سوره مبارکه اعراف آیات 144 الی 149 - صفحه 168
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای لبیک با موضوع
مراحل بندگی ( پله پله تا خدا) به مدت 40 دقیقه
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای هادی با موضوع
معرفی فرقه های شیعی(زیدیه) به مدت 40 دقیقه
**********
یکشنبه 94/5/18
تلاوت سوره مبارکه اعراف آیات 150 الی 155 - صفحه 169
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای شوشتری با موضوع
معارفی از آیات جزء ششم کلام الله مجید به مدت 40 دقیقه
**********
دوشنبه 94/5/19
تلاوت سوره مبارکه اعراف آیات 156 الی 159 - صفحه 170
1) سخنرانی حجةالاسلام آقای زلال احکام با موضوع
بیان احکام شرعی و پاسخ به سوالات احکام به مدت 40 دقیقه
2) سخنرانی حجة الاسلام آقای طاها تحت عنوان
آخر الزمان در روایات به مدت 40 دقیقه
**********
سه شنبه 94/5/20
تلاوت سوره مبارکه اعراف آیات 160 الی 163 - صفحه 171
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای جمالی فرد تحت عنوان
شناخت راه خدا ( اخلاق اجتماعی/ خیرخواهی)به مدت 40 دقیقه
2) سخنرانی حجة الاسلام آقای سابقون تحت عنوان
فرصت اصلاح و بازگشت به مدت 40 دقیقه
قرائت دعای توسل
**********
چهارشنبه 94/5/21
تلاوت سوره مبارکه اعراف آیات 164 الی 170 - صفحه 172
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای مبین تحت عنوان
شرط حضور در مهمانی خدا به مدت 40 دقیقه
**********
پنج شنبه 94/5/22
تلاوت سوره مبارکه اعراف آیات 171 الی 178 - صفحه 173
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای طاها با موضوع
راه و راهنما شناسی به مدت چهل دقیقه
قرائت دعای کمیل
**********
جمعه 94/5/23
تلاوت سوره مبارکه اعراف آیات 179الی 187 - صفحه 174
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای شوشتری با موضوع
وظایف منتظران نسبت به امام زمان (عج) به مدت 40 دقیقه
**********
لطفا جهت ثبت نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود در خصوص برنامه های تالار،
بر روی لینک ذیل کلیک کنید.
123
28
103
94/05/10 16:18
آیه های انتظار , ayehayeentezar1
*&*اعلام برنامه سخنرانی آنلاین درکنفرانس آیه های انتظار درمسنجر الفور آی*&*
زمان:10 الی 16 مرداد-شروع برنامه ها هر شب ساعت 22:30
************
شنبه 94/5/10
تلاوت سوره مبارکه اعراف آیات 96 الی 104 - صفحه 163
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای لبیک با موضوع
مراحل بندگی ( پله پله تا خدا) به مدت 40 دقیقه
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای هادی با موضوع
معرفی فرقه های شیعی(زیدیه) به مدت 40 دقیقه
************
یکشنبه 94/5/11
تلاوت سوره مبارکه اعراف آیات 105 الی 120 - صفحه 164
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای شوشتری با موضوع
معارفی از آیات جزء ششم کلام الله مجید به مدت 40 دقیقه
************
دوشنبه 94/5/12
تلاوت سوره مبارکه اعراف آیات 121 الی 130 - صفحه 165
1) سخنرانی حجةالاسلام آقای زلال احکام با موضوع
بیان احکام شرعی و پاسخ به سوالات احکام به مدت 40 دقیقه
2) سخنرانی حجة الاسلام آقای طاها تحت عنوان
آخر الزمان در روایات به مدت 40 دقیقه
************
سه شنبه 94/5/13
تلاوت سوره مبارکه اعراف آیات 131 الی 137 - صفحه 166
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای جمالی فرد تحت عنوان
شناخت راه خدا ( اخلاق اجتماعی/ خیرخواهی)به مدت 40 دقیقه
2) سخنرانی حجة الاسلام آقای سابقون تحت عنوان
فرصت اصلاح و بازگشت به مدت 40 دقیقه
قرائت دعای توسل
************
چهارشنبه 94/5/14
تلاوت سوره مبارکه اعراف آیات 138 الی 143 - صفحه 167
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای مبین تحت عنوان
شرط حضور در مهمانی خدا به مدت 40 دقیقه
************
پنج شنبه 94/5/15
تلاوت سوره مبارکه اعراف آیات 144 الی 149 - صفحه 168
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای طاها با موضوع
راه و راهنما شناسی به مدت چهل دقیقه
قرائت دعای کمیل
************
جمعه 94/5/16
تلاوت سوره مبارکه اعراف آیات 150الی 120 - صفحه 155
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای شوشتری با موضوع
وظایف منتظران نسبت به امام زمان (عج) به مدت 40 دقیقه
************
لطفا جهت ثب نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را در خصوص برنامه های تالار،
بر روی لینک ذیل کلیک کنید:
118
22
103
94/05/3 14:40
آیه های انتظار , ayehayeentezar1
**اعلام برنامه های سخنرانی آنلاین درکنفرانس آیه های انتظاردرمسنجر الفورآی**
زمان: 3 الی 9 مرداد - شروع برنامه ها :هر شب ساعت 22:30
*********
شنبه 94/5/3
تلاوت سوره مبارکه اعراف آیات 58 الی 67 - صفحه 158
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای لبیک با موضوع
مراحل بندگی ( پله پله تا خدا) به مدت 40 دقیقه
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای هادی با موضوع
معرفی فرقه های شیعی(زیدیه) به مدت 40 دقیقه
*********
یکشنبه 94/5/4
تلاوت سوره مبارکه اعراف آیات 68 الی 73 - صفحه 159
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای شوشتری با موضوع
معارفی از آیات جزء ششم کلام الله مجید به مدت 40 دقیقه
*********
دوشنبه 94/5/5
تلاوت سوره مبارکه اعراف آیات 74 الی 81 - صفحه 160
1) سخنرانی حجةالاسلام آقای زلال احکام با موضوع
بیان احکام شرعی و پاسخ به سوالات احکام به مدت 40 دقیقه
2) سخنرانی حجة الاسلام آقای طاها تحت عنوان
آخر الزمان در روایات به مدت 40 دقیقه
*********
سه شنبه 94/5/6
تلاوت سوره مبارکه اعراف آیات 82 الی 87 - صفحه 161
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای جمالی فرد تحت عنوان
شناخت راه خدا ( اخلاق اجتماعی/ خیرخواهی)به مدت 40 دقیقه
2) سخنرانی حجة الاسلام آقای سابقون تحت عنوان
فرصت اصلاح و بازگشت به مدت 40 دقیقه
قرائت دعای توسل
*********
چهارشنبه 94/5/7
تلاوت سوره مبارکه اعراف آیات 88 الی 95 - صفحه 162
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای مبین تحت عنوان
شرط حضور در مهمانی خدا به مدت 40 دقیقه
*********
پنج شنبه 94/5/8
تلاوت سوره مبارکه اعراف آیات 96 الی 104 - صفحه 163
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای طاها با موضوع
راه و راهنما شناسی به مدت چهل دقیقه
قرائت دعای کمیل
*********
جمعه 94/5/9
تلاوت سوره مبارکه اعراف آیات 105 الی 120 - صفحه 164
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای شوشتری با موضوع
وظایف منتظران نسبت به امام زمان (عج) به مدت 40 دقیقه
*********
لطفا جهت ثبت نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را در خصوص برنامه های تالار،
برروی لینک ذیل کلیک کنید:
105
21
89
94/04/13 00:06
آیه های انتظار , ayehayeentezar1
▐♥ ▐اعلام سخنرانی های انلاین در کنفرانس آیه های انتظاردرمسنجر الفور آی▐♥ ▐
زمان: 13 الی 19 تیر-شروع برنامه ها هر شب ساعت 22
برنامه های کنفرانس آیه های انتظار در مسنجر ال فور آی
************
شنبه 94/4/13
تلاوت ترتیل جزء هفدهم کلام الله مجید
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای لبیک با موضوع
مراحل بندگی ( پله پله تا خدا) به مدت 40 دقیقه
************
یکشنبه 94/4/14
تلاوت ترتیل جزء هجدهم کلام الله مجید
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای شوشتری با موضوع
معارفی از آیات جزء ششم کلام الله مجید به مدت 40 دقیقه
************
دوشنبه 94/4/15
تلاوت جزء نوزدهم کلام الله مجید
1) سخنرانی حجةالاسلام آقای زلال احکام با موضوع
بیان احکام شرعی و پاسخ به سوالات احکام به مدت 40 دقیقه
************
سه شنبه 94/4/16
تلاوت جزء بیستم کلام الله مجید
2) سخنرانی حجة الاسلام آقای سابقون تحت عنوان
خداوند خواهان بهترین عمل به مدت 40 دقیقه
قرائت دعای توسل
************
چهارشنبه 94/4/17
تلاوت جزء بیست و یکم کلام الله مجید
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای مبین تحت عنوان
تقوی ، نیازمومن به مدت 40 دقیقه
************
پنج شنبه 94/4/18
تلاوت جزء بیست و دوم کلام الله مجید
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای طاها با موضوع
راه و راهنما شناسی به مدت چهل دقیقه
قرائت دعای کمیل
************
جمعه 94/4/19
تلاوت جزء بیست و سوم کلام الله مجید
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای شوشتری با موضوع
وظایف منتظران نسبت به امام زمان (عج) به مدت 40 دقیقه
************
لطفا نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را در خصوص برنامه های تالار،
در همین صفحه در بخش «ارسال پاسخ» بنویسید.
127
32
108
94/03/30 02:01
آیه های انتظار , ayehayeentezar1
▐◄►▐اعلام برنامه سخنرانی آنلاین درکنفرانس آیه های انتظار در مسنجر ال فور آی ▐◄►▐
زمان: 30 خرداد الی 5 تیر- شروع برنامه ها: هر شب ساعت 22
***********
شنبه 94/3/30
تلاوت ترتیل جزء سوم کلام الله مجید
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای هادی با موضوع
علی مع الحق و الحق مع علی(ع) به مدت 40 دقیقه
***********
یکشنبه 94/3/31
تلاوت ترتیل جزء چهارم کلام الله مجید
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای شوشتری با موضوع
معارفی از آیات جزء ششم کلام الله مجید به مدت 40 دقیقه
***********
دوشنبه 94/4/1
تلاوت جزء پنجم کلام الله مجید
1) سخنرانی حجةالاسلام آقای زلال احکام با موضوع
بیان احکام شرعی و پاسخ به سوالات احکام به مدت 40 دقیقه
آخر الزمان در روایات به مدت 40 دقیقه
***********
سه شنبه 94/4/2
تلاوت جزء ششم کلام الله مجید
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای سابقون تحت عنوان
خداوند خواهان بهترین عمل به مدت 40 دقیقه
قرائت دعای توسل
***********
چهارشنبه 94/4/3
تلاوت جزء هفتم کلام الله مجید
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای مبین تحت عنوان
تقوی ، نیازمومن به مدت 40 دقیقه
***********
پنج شنبه 94/4/4
تلاوت جزء هشتم کلام الله مجید
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای طاها با موضوع
راه و راهنما شناسی به مدت چهل دقیقه
قرائت دعای کمیل
***********
جمعه 94/4/5
تلاوت جزء نهم کلام الله مجید
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای شوشتری با موضوع
وظایف منتظران نسبت به امام زمان (عج) به مدت 40 دقیقه
***********
لطفا جهت ثبت نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را در خصوص برنامه های تالار،
بر روی لینک ذیل کلیک کنید.
97
24
83
94/03/16 04:10
آیه های انتظار , ayehayeentezar1
▐♥ ▐اعلام برنامه سخنرانی آنلاین درکنفرانس آیه های انتظار،درمسنجر الفور آی▐♥ ▐
زمان: 16 الی 22 خرداد- شروع برنامه ها هر شب ساعت 22:30
***************
شنبه 94/3/16
تلاوت سوره مبارکه انعام آیات 138 الی 142 - صفحه 146
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای لبیک با موضوع
مراحل بندگی ( پله پله تا خدا) به مدت 40 دقیقه
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای هادی با موضوع
علی مع الحق و الحق مع علی(ع) به مدت 40 دقیقه
***************
یکشنبه 94/3/17
تلاوت سوره انعام آیات 143 الی 146 - صفحه 147
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای شوشتری با موضوع
معارفی از آیات جزء ششم کلام الله مجید به مدت 40 دقیقه
***************
دوشنبه 94/3/18
تلاوت سوره مبارکه انعام آیات 147 الی 151 - صفحه 148
1) سخنرانی حجةالاسلام آقای زلال احکام با موضوع
بیان احکام شرعی و پاسخ به سوالات احکام به مدت 40 دقیقه
2) سخنرانی حجة الاسلام آقای طاها تحت عنوان
آخر الزمان در روایات به مدت 40 دقیقه
***************
سه شنبه 94/3/19
تلاوت سوره مبارکه انعام آیات 152 الی 157 - صفحه 149

1) سخنرانی حجة الاسلام آقای جمالی فرد تحت عنوان
شناخت راه خدا ( اخلاق اجتماعی/ خیرخواهی)به مدت 40 دقیقه
2) سخنرانی حجة الاسلام آقای سابقون تحت عنوان
خداوند خواهان بهترین عمل به مدت 40 دقیقه
قرائت دعای توسل
***************
چهارشنبه 94/3/20
تلاوت سوره مبارکه انعام آیات 158 الی 165 - صفحه 150
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای مبین تحت عنوان
تقوی ، نیازمومن به مدت 40 دقیقه
***************
پنج شنبه 94/3/21
تلاوت سوره مبارکه اعراف آیات 1 الی 11 - صفحه 151
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای طاها با موضوع
راه و راهنما شناسی به مدت چهل دقیقه
قرائت دعای کمیل
***************
جمعه 94/3/22
تلاوت سوره مبارکه اعراف آیات 12 الی 22 - صفحه 152
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای شوشتری با موضوع
وظایف منتظران نسبت به امام زمان (عج) به مدت 40 دقیقه
لطفا جهت ثبت نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود در خصوص برنامه های تالار،
بر روی لینک ذیل کلیک کنید.
***************
107
24
95
94/02/12 20:56
آیه های انتظار , ayehayeentezar1
╣◄*►╣اعلام برنامه های کنفرانس آیه های انتظار درمسنجر ال فورآی╣◄*►╣
زمان: 12 الی 18 اردیبهشت -شروع برنامه ها هر شب ساعت 22:30
*****************
شنبه 94/2/12
تلاوت سور مبارکه مائده آیات 24 الی 31 - صفحه112
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای لبیک با موضوع
گنجینه اخلاق به مدت 40 دقیقه
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای هادی با موضوع
................... به مدت 40 دقیقه
*****************
یکشنبه 94/2/13
تلاوت سوره مائده آیات 32 و 36 - صفحه 113
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای شوشتری با موضوع
معارفی از آیات جزء ششم کلام الله مجید به مدت 40 دقیقه
*****************
دوشنبه 94/2/14
تلاوت سوره مبارکه مائده آیات 37 الی 41 - صفحه 114
1) سخنرانی حجةالاسلام آقای زلال احکام با موضوع
بیان احکام شرعی و پاسخ به سوالات احکام به مدت 40 دقیقه
*****************
سه شنبه 94/2/15
تلاوت سوره مبارکه مائده آیات 42 الی 45 - صفحه 115
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای جمالی فرد تحت عنوان
شناخت راه خدا ( اخلاق اجتماعی/ خیرخواهی)به مدت 40 دقیقه
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای سابقون تحت عنوان
.............به مدت 40 دقیقه
قرائت دعای توسل
*****************
چهارشنبه 94/2/16
تلاوت سوره مبارکه مائده آیات 46 الی 50 - صفحه 116
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای مبین تحت عنوان
سبک زندگی اسلامی ( حیاة طیبه ) به مدت 40 دقیقه
*****************
پنج شنبه 94/2/17
تلاوت سور مبارکه مائده آیات 51 الی 57 - صفحه 117
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای طاها با موضوع
آداب دعا و طلب نیاز از خالق بی نیاز به مدت چهل دقیقه
قرائت دعای کمیل
*****************
جمعه 94/2/18
تلاوت سور مبارکه مائده آیات 58 الی 64 - صفحه118
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای شوشتری با موضوع
وظایف منتظران نسبت به امام زمان (عج) به مدت 40 دقیقه
*****************
لطفا جهت ثبت نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود در خصوص برنامه های تالار،
بر روی لینک ذیل کلیک کنید:
96
24
94
94/02/5 18:55
آیه های انتظار , ayehayeentezar1
(♥)█(♥)اعلام برنامه های کنفرانس آیه های انتظار در مسنجر ال فور آی(♥)█(♥)
زمان : 5 الی 11 اردیبهشت- شروع برنامه ها هر شب ساعت 22:30
***********
شنبه 94/2/5
تلاوت سور مبارکه نساء آیات 171 الی 175 - صفحه105
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای لبیک با موضوع
گنجینه اخلاق به مدت 40 دقیقه
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای هادی با موضوع
.............. به مدت 40 دقیقه
***********
یکشنبه 94/2/6
تلاوت سوره مبارکه نساء آیات 176 و سوره
مائده آیات 1 و 2 - صفحه 106
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای شوشتری با موضوع
معارفی از آیات جزء ششم کلام الله مجید به مدت 40 دقیقه
***********
دوشنبه 94/2/7
تلاوت سوره مبارکه مائده آیات 3 الی 5 - صفحه 107
1) سخنرانی حجةالاسلام آقای زلال احکام با موضوع
بیان احکام شرعی و پاسخ به سوالات احکام به مدت 40 دقیقه
***********
سه شنبه 94/2/8
تلاوت سوره مبارکه مائده آیات 6 الی 9 - صفحه 108
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای جمالی فرد تحت عنوان
شناخت راه خدا ( اخلاق اجتماعی/ خیرخواهی)به مدت 40 دقیقه
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای سابقون تحت عنوان
.............به مدت 40 دقیقه
قرائت دعای توسل
***********
چهارشنبه 94/2/9
تلاوت سوره مبارکه مائده آیات 10 الی 13 - صفحه 109
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای مبین تحت عنوان
سبک زندگی اسلامی ( حیاة طیبه ) به مدت 40 دقیقه
***********
پنج شنبه 94/2/10
تلاوت سور مبارکه مائده آیات 14 الی 17 - صفحه 110
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای طاها با موضوع
آداب دعا و طلب نیاز از خالق بی نیاز به مدت چهل دقیقه
قرائت دعای کمیل
***********
جمعه 94/2/11
تلاوت سور مبارکه مائده آیات 18 الی 23 - صفحه111
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای شوشتری با موضوع
وظایف منتظران نسبت به امام زمان (عج) به مدت 40 دقیقه
***********
لطفا جهت ثبت نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود در خصوص برنامه های تالار،
بر روی لینک ذیل کلیک کنید:
83
21
93
94/01/22 18:44
آیه های انتظار , ayehayeentezar1
**اعلام برنامه های کنفرانس آیه های انتظار در مسنجر ال فور آی**
زمان : 22 الی 28 فروردین- شروع برنامه ها هر شب ساعت 22:30
****************
شنبه 94/1/22
تلاوت سوره مبارکه نساء آیات 92 الی 94 - صفحه 93
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای سابقون با موضوع
اشخاص و شاخصه ها در قرآن به مدت 40 دقیقه
****************
یکشنبه 94/1/23
تلاوت سوره مبارکه نساء آیات 95 الی 101 - صفحه 94
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای شوشتری با موضوع
معارفی از آیات جزء ششم کلام الله مجید به مدت 40 دقیقه
****************
دوشنبه 94/1/24
تلاوت سوره مبارکه نساء آیات 102 الی 105 - صفحه 95
1) سخنرانی حجةالاسلام آقای زلال احکام با موضوع
بیان احکام شرعی و پاسخ به سوالات احکام به مدت 40 دقیقه
****************
سه شنبه 94/1/25
تلاوت سوره مبارکه نساء آیات 106 الی 113 - صفحه 96
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای جمالی فرد تحت عنوان
شناخت راه خدا ( اخلاق اجتماعی/ خیرخواهی)به مدت 40 دقیقه
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای هادی تحت عنوان
.............به مدت 40 دقیقه
قرائت دعای توسل
****************
چهارشنبه 94/1/26
تلاوت سوره مبارکه نساء آیات 114 الی 121 - صفحه 97
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای مبین تحت عنوان
سبک زندگی اسلامی ( حیاة طیبه ) به مدت 40 دقیقه
****************
پنج شنبه 94/1/27
تلاوت سور مبارکه نساء آیات 122 الی 127 - صفحه 98
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای طاها با موضوع
آداب دعا و طلب نیاز از خالق بی نیاز به مدت چهل دقیقه
قرائت دعای کمیل
****************
جمعه 94/1/28
تلاوت سور مبارکه نساء آیات 128 الی 134 - صفحه99
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای شوشتری با موضوع
وظایف منتظران نسبت به امام زمان (عج) به مدت 40 دقیقه
****************
لطفا جهت ثبت نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را در خصوص برنامه های تالار،
بر روی لینک ذیل کلیک کنید:
80
21
86
93/11/25 20:38
آیه های انتظار , ayehayeentezar1
◄*♥*►اعلام برنامه های کنفرانس آیه های انتظار در مسنجر ال فور آی◄*♥*►
زمان: 25 بهمن الی 1 اسفند - شروع برنامه ها هر شب: ساعت 22:30
**************
شنبه 93/11/25
تلاوت سور مبارکه آل عمران آیات 46 الی 52 - صفحه 56
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای لبیک با موضوع
گنجینه اخلاق به مدت 40 دقیقه
2) سخنرانی حجة الاسلام آقای سابقون با موضوع
اشخاص و شاخصه ها در قرآن به مدت 40 دقیقه
***************
یکشنبه 93/11/26
تلاوت سور مبارکه آل عمران آیات 53 الی 61 - صفحه57
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای شوشتری با موضوع
معارفی از آیات جزء ششم کلام الله مجید به مدت 40 دقیقه
2) سخنرانی حجة الاسلام مهیار با موضوع
همسفره با علی علیه السلام((خطبه متقین) به مدت 40 دقیقه
***************
دوشنبه 93/11/27
تلاوت سور مبارکه آل عمران آیات 62 الی 70 - صفحه58
1) سخنرانی حجةالاسلام آقای زلال احکام با موضوع
بیان احکام شرعی و پاسخ به سوالات احکام به مدت 40 دقیقه
***************
سه شنبه 93/11/28
تلاوت سوره مبارکه آل عمران آیات 71 الی 77 - صفحه 59
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای جمالی فرد تحت عنوان
شناخت راه خدا ( اخلاق اجتماعی/ خیرخواهی)به مدت 40 دقیقه
قرائت دعای توسل
**************
چهارشنبه 93/11/29
تلاوت سوره مبارکه آل عمران آیات 78 الی 83 - صفحه 60
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای مبین تحت عنوان
سبک زندگی اسلامی ( حیاة طیبه ) به مدت 40 دقیقه
2) سخنرانی حجة الاسلام آقای مهیار تحت عنوان
همسفره باحضرت علی علیه السلام (خطبه متقین) به مدت 40 دقیقه
***************
پنج شنبه 93/11/30
تلاوت سور مبارکه آل عمران آیات 84 الی 91 - صفحه 61
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای طاها با موضوع
آداب دعا و طلب نیاز از خالق بی نیاز به مدت چهل دقیقه
قرائت دعای کمیل
***************
جمعه 93/12/1
تلاوت سور مبارکه آل عمران آیات 92 الی 100 - صفحه 62
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای شوشتری با موضوع
وظایف منتظران نسبت به امام زمان (عج) به مدت 40 دقیقه
***************
لطفا جهت ثبت نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود در خصوص برنامه های تالار،
بر روی لینک ذیل کلیک کنید:
59
22
86
93/11/19 18:56
آیه های انتظار , ayehayeentezar1
╬♥╬اعلام برنامه های کنفرانس آیه های انتظار در مسنجر ال فور آی╬♥╬
زمان: 18 الی 24 بهمن - شروع برنامه ها هر شب: ساعت 22:30
**********
شنبه 93/11/18
تلاوت سور مبارکه بقره آیات 283 الی 286 - صفحه 49
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای لبیک با موضوع
گنجینه اخلاق به مدت 40 دقیقه
2) سخنرانی حجة الاسلام آقای سابقون با موضوع
اشخاص و شاخصه ها در قرآن به مدت 40 دقیقه
**********
یکشنبه 93/11/19
تلاوت سور مبارکه آل عمران آیات 1 الی 9 - صفحه50
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای شوشتری با موضوع
معارفی از آیات جزء ششم کلام الله مجید به مدت 40 دقیقه
2) سخنرانی حجة الاسلام مهیار با موضوع
همسفره با علی علیه السلام((خطبه متقین) به مدت 40 دقیقه
**********
دوشنبه 93/11/20
تلاوت سور مبارکه آل عمران آیات 10 الی 15 - صفحه51
1) سخنرانی حجةالاسلام آقای زلال احکام با موضوع
بیان احکام شرعی و پاسخ به سوالات احکام به مدت 40 دقیقه
2) سخنرانی حجةالاسلام آقای طاها با موضوع
................... به مدت 40 دقیقه
**********
سه شنبه 93/11/21
تلاوت سوره مبارکه آل عمران آیات 16 الی 22 - صفحه 52
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای جمالی فرد تحت عنوان
شناخت راه خدا ( اخلاق اجتماعی/ خیرخواهی)به مدت 40 دقیقه
قرائت دعای توسل
**********
چهارشنبه 93/11/22
تلاوت سوره مبارکه آل عمران آیات 23 الی 29 - صفحه 53
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای مبین تحت عنوان
سبک زندگی اسلامی ( حیاة طیبه ) به مدت 40 دقیقه
2) سخنرانی حجة الاسلام آقای مهیار تحت عنوان
همسفره باحضرت علی علیه السلام (خطبه متقین) به مدت 40 دقیقه
**********
پنج شنبه 93/11/23
تلاوت سور مبارکه آل عمران آیات 30 الی 37 - صفحه 54
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای طاها با موضوع
آداب دعا و طلب نیاز از خالق بی نیاز به مدت چهل دقیقه
قرائت دعای کمیل
**********
جمعه 93/11/24
تلاوت سور مبارکه آل عمران آیات 38 الی 45 - صفحه55
1) سخنرانی حجة الاسلام آقای شوشتری با موضوع
وظایف منتظران نسبت به امام زمان (عج) به مدت 40 دقیقه
**********
لطفا جهت ثبت نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود در خصوص برنامه های تالار،
بر روی لینک ذیل کلیک کنید:
68
22
88