نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب

نتایج جستجو : آنتونی هاپکینز - 6 مطلب

99/05/14 00:20
عقاب , ogab7
به من ربطی ندارد که دیگران در موردم چه می‌گویند و چه فکری میکنند
من خودم هستم و هر کاری که مرا شاد کند و به دیگران ضرری نرساند را انجام میدهم؛
اینگونه زندگی بسیار آسانتر می‌شود...

99
24
2
4
98/11/9 14:07
عقاب , ogab7
دلم می خواهد به همه ى عقاید احترام بگذارم،
ولی احترام به بعضی از آن ها توهین به شعور خودم محسوب می شود !
پس در بهترین حالت، تحملشان می کنم و هیچ نمی گویم !

31
8
1
98/05/10 12:31
ژرفــــــــا , deep
دلم میخواهد به همه عقاید احترام بگذارم ؛
ولی احترام به بعضی از آنها توهین به شعور خودم محسوب میشود.
پس در بهترین حالت تحملشان میکنم و هیچ نمیگویم .
21
2
8
98/04/9 10:12
ژرفــــــــا , deep
به من ربطی ندارد که دیگران
در موردم چه می‌گویند و چه فکری میکنند
من خودم هستم و هر کاری که مرا شاد کند
و به دیگران ضرری نرساند را انجام میدهم؛
اینگونه زندگی بسیار آسانتر می‌شود...
17
3
10
97/09/12 15:30
ژرفــــــــا , deep
دلم می‌خواهد به همه عقاید احترام بگذارم؛
ولی احترام به بعضی از آنها توهین به
شعور خودم محسوب میشود.
پس در بهترین حالت تحملشان میکنم
و هیچ نمیگویم.
93/02/8 12:27
آرامشی به وسعت آسمان , arameshe_asemani
فلسفه ی من این است:
اینکه مردم در مورد من چه می گویند
یا چه فکری می کنند،
به من ربطی ندارد.
هر کار که مرا شاد کُند
و به دیگران ضرری نرساند را
انجام می دهم.
هیچ توقعی ندارم و همه چیز را
می پذیرم.
این طوری زندگی خیلی آسان تر
می شود.
"آنتونی هاپکینز"
69
23
35