نتایج جستجو : آموزش عروسک ساز - 2 مطلب

94/11/27 11:43
آموزش مجازی پارس , elearningpars
عروسک ساز نمایشی

‌‌‌‌‌‌‌نام لاتین دوره : Theatrical dolls maker

‌‌‌‌‌‌‌نحوه برگزاری : 9-49/43/1/3

‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 245 ساعت

عروسک ساز یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس می باشـد. علاقه مندان به عروسک ساز نمایشی پس از ثبت نام در دوره عروسک ساز نمایشی ، بسته ی آموزشی دوره عروسک ساز نمایشی را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره را در مرکز، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.
99
94/08/26 08:45
آموزش مجازی پارس , elearningpars
عروسک ساز نمایشی
‌‌‌‌‌‌‌نام لاتین دوره : Theatrical dolls maker
کد استاندارد : 9-49/43/1/3
‌‌‌‌‌‌‌مدت دوره : 245 ساعت

عروسک ساز یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه هنر در مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس می باشـد. علاقه مندان به عروسک ساز نمایشی پس از ثبت نام در دوره عروسک ساز نمایشی ، بسته ی آموزشی دوره عروسک ساز نمایشی را در درب منزل دریافت مینمایند. پس از مطالعه ی پکیج آموزشی و شرکت در آزمون پایان دوره را در مرکز، گواهینامه معتبر را به صورت رایگان از مرکز توسعه آموزش هـای مجازی پارس دریافت نمایید.