نتایج جستجو : آموزش حضوری - 1 مطلب

95/09/9 13:52
خضراء آی تی , khazrait_ir
توانایی انجام نصب و طراحی شبکه های محدود و کوچک در ادارات و شرکت ها، پیکربندی TCP/IP، پیکر بندی IPx/SPX و دیگر پروتکل های و Routing، انجام LAN Switching و … (پایان دوره: Config عملی سوئیچ) برای ثبت نام از …
99