نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب

نتایج جستجو : "ﻧـﺻـﻳـﺑـﻫ" - 8493 مطلب

00/03/30 01:05
عاشقترین ها , most_love
صدایت می کنم هر دم،ولی چیزے نمی گویی
سکوتِ تو همانندِ نواے سردِ دیوار است

کنارم نیستی اما خیالت گاه گاه اینجاست
هوا هم دائما از عطرِ نا یابِ تو سرشار است

بدان من هیچ گاه از خاطراتِ تو نخواهم رفت
ولی گاهی فراموشی براے ذهن اجبار است...

"هانیه_عابدینی"

99
8
6
1
00/03/30 00:59
عاشقترین ها , most_love

چه انتظار
عظیمی نشسته در دلِ ما
همیشه منتظریم
و کسی نمی‌آید...

"حمید_مصدق"
7
5
00/03/30 00:57
عاشقترین ها , most_love

عاشق كه شدے
نمى دانى
به وقت دیدنش
از دلتنگیت بگویى یا از دوست داشتنش...

"امیر_وجود"
6
5
00/03/30 00:54
عاشقترین ها , most_love
روزے می رسد که خواهی فهمید
یک زن ، هر چقدر هم عاشق باشد؛
هر چقدر هم خود آزار و
هر چقدر هم دیوانه،
سردے که ببیند؛
هر چقدر هم بی مقصد باشد
هر چقدر هم بی خانه
پاے رفتنش فلج نمی شود ..!
میرود...

6
5
00/03/30 00:51
عاشقترین ها , most_love
اوج عاشقانه ها ،
جمله ایست که میگوید :

میخواهم بروم ...!
و این یعنی دلش میخواهد؛

آنقدر عاشقی کنی و برایش شعر بگویی
که قانع شود بماند ...

کسی که قصدش رفتن باشد ،
بی خبر می رود ...!

7
4
00/03/30 00:37
آسمون بارونی , Soulmates
جسارت داشته باش و زندگی کن ...
اما جورے که خودت دوست دارے ،
نه جورے که دیگران از تو انتظار دارند !
مهم نیست که تا مقصدت می رسی یا نه ،
و مهم نیست که تمامِ آرزوهایت محقق می شوند یا نه ،
مهم این است که حالِ دلت خوب باشد !
پس تا میتوانی شاد باش
و از لحظه لحظه ے زندگی ات لذت ببر ...
و خودت باش ؛
خودت حاکم و معیار و قاضیِ کارهاے خودت ،
خودت همه کاره ے دنیای خودت ،
و انگیزه ے آرزوهاے خودت ...
تو نیاز به تاییدِ هیچکس ندارے!!!

"نرگس_صرافیان_طوفان"

❤❤‌✾✾✾✾‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎❤❤✾✾✾✾Åsɛℳoøηɛ ßÅʀoøηi‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎
22
6
3
00/03/30 00:32
آسمون بارونی , Soulmates

دلم براے تو تنگ شده است
اما نمی‌دانم چه‌کار کنم
حال آدمی را دارم
که می‌خواهد به همسر مرده‌اش تلفن کند
اما می‌داند
در بهشت گوشی‌ها را برنمی‌دارند•••

"رسول_یونان"

‌‌

❤❤‌✾✾✾✾‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎❤❤✾✾✾✾Åsɛℳoøηɛ ßÅʀoøηi‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎
14
1
2
00/03/30 00:27
آسمون بارونی , Soulmates

آنقدر خاص دوستت داشتم
كه یك ذره از خودم را
براے خودم نگه نداشتم
دنیا پر از آدمهاییست مثل من
كه خودشان را جایى جا گذاشتند
كه دیگر هیچ جایى
براے بلندشدنشان نیست...

"امیر_وجود"

❤❤‌✾✾✾✾‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎❤❤✾✾✾✾Åsɛℳoøηɛ ßÅʀoøηi‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎

18
5
1
00/03/30 00:24
آسمون بارونی , Soulmates

گاهی میشود
یك جهانِ دوست داشتنى
به کوچکى "تــو" داشت...

"علی_قاضی_نظام"

❤❤‌✾✾✾✾‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎❤❤✾✾✾✾Åsɛℳoøηɛ ßÅʀoøηi‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎
21
7
1
00/03/30 00:21
آسمون بارونی , Soulmates
بیا
بیا و به این آدم ها بگو
جز تو هر کس مرا
'عزیزم' صدا کند
جز بله؟! چیزے نخواهد شنید
بیا و بگو جانم گفتنهایم
تنها
تنِ عاشقانه هاے با تو می رود …


"عادل_دانتیسم"

❤❤‌✾✾✾✾‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎❤❤✾✾✾✾Åsɛℳoøηɛ ßÅʀoøηi‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎
17
6
1
00/03/30 00:18
آسمون بارونی , Soulmates

تمام دوستت دارم هاے دنیا را هم كه جمع كنند
باز تو را
یك جور دیگرے دوست دارم...

"امیر_وجود"

❤❤‌✾✾✾✾‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎❤❤✾✾✾✾Åsɛℳoøηɛ ßÅʀoøηi‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎
17
4
1
00/03/30 00:13
آسمون بارونی , Soulmates
می شود تا آخر تمام راه هاے جهان
و تا چرخش آخرین عقربه ے آخرین ساعت ،
دوستم داشته باشی ؟
همینطور بی دلیل و همینطور بی منطق؟
و دوست داشتنت مثل آدم هاے این زمانه ،
تمام نشود ؟!؟!

❤❤‌✾✾✾✾‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎❤❤✾✾✾✾Åsɛℳoøηɛ ßÅʀoøηi‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎
18
7
2
00/03/29 00:41
آسمون بارونی , Soulmates

بیا
به نبودنمان خیانت کنیم
و هم دیگر را ببینیم...

"محمود_دوریش"

❤❤‌✾✾✾✾‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎❤❤✾✾✾✾Åsɛℳoøηɛ ßÅʀoøηi‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎
20
9
1
00/03/29 00:38
آسمون بارونی , Soulmates

وقتی
بودنت محال باشد
من بی‌آرزوترین آدم دنیام ...

"علی_سید_صالحی"

❤❤‌✾✾✾✾‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎❤❤✾✾✾✾Åsɛℳoøηɛ ßÅʀoøηi‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎
20
8
2
00/03/29 00:33
آسمون بارونی , Soulmates
این مرتبه باید بگویم دوستت دارم
باید بفهمی از تو مدت هاست سرشارم

رسواے شهرم می‌کند‌ آخر مرا عشقت
دست دلِ دیوانه ام افتاده افسارم

لکنت گرفتم باز هم با دیدنت اما...
این مرتبه باید بگویم دوستت دارم!

"طاهره_اباذرے_هریس"

❤❤‌✾✾✾✾‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎❤❤✾✾✾✾Åsɛℳoøηɛ ßÅʀoøηi‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎
22
7
1
00/03/29 00:22
آسمون بارونی , Soulmates

مُدام پرتِ تو بود
حواسم،
بعد ها فهمیدم میانِ اینهمه آدم
حواسِ جمع می‌خواهد
دوست داشتنت
در عینِ نداشتنت...

❤❤‌✾✾✾✾‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎❤❤✾✾✾✾Åsɛℳoøηɛ ßÅʀoøηi‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎
21
10
2
00/03/29 00:16
آسمون بارونی , Soulmates

راه ؏شـق اسٺ ڪه چون
میڪنمش طی به شتاب

گه ز سر،گاه ز دل
گاه ز جان میگذرم....

"طالب_آملی"

❤❤‌✾✾✾✾‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎❤❤✾✾✾✾Åsɛℳoøηɛ ßÅʀoøηi‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎
20
9
00/03/29 00:00
آسمون بارونی , Soulmates
❤❤‌:❤❤‌

تو را می جویم فراتر از انتظار
فراتر از خودِ خویشتنم
و آنچنان دوستت دارم
که نمی دانم
کدامیک از ما غایب است ...

"پل_الوار"

❤❤‌✾✾✾✾‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎❤❤✾✾✾✾Åsɛℳoøηɛ ßÅʀoøηi‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‎
24
10
2
00/03/28 02:09
یاور همیشه مومن , Yavarjan
دستم را که بی‌هوا می‌گیرے
دلم را هوایی می‌کنی...
با تو پرواز،
پر نمی‌خواهد!!!

"حامد_نیازے"

7
2
2
00/03/28 02:05
یاور همیشه مومن , Yavarjan

و عمق عشق

هیچگاه شناخته نمی شود

مگر در زمان فراق…

8
2
3