سهیل همت پور , shahrooz_t23

سهیل همت پور

 در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک  بجز مهر بجز عشق دگر تخم نکاریم  چه مستیم چه مستیم از آن شاه که هستیم  بیایید بیایید که تا دست برآریم
سهیل همت پور , shahrooz_t23

سهیل همت پور

مطالب تصاویر 12دوستان 10
بهداد باران , gilanesabz
موزیسین
رضا رها , arakbarak
کارمند
شباهنگ  , ehsan2939
بردیا پهلوی , baran_bardiya
خوشنویس
فرهاد محمدی  , farhad0073
مرتضی غفاری , daland
بهروز زانیار , masterprice
عرشیا ا , arshia20022001
مهدی بهرامی , salnameh