س  , sahar_sabri

س

 کاش انسانیت واگیر داشت...
س  , sahar_sabri

س

مطالبدوستان 4
افشین افشین , pogc1391
مهندس برق - شرکت ملی نفت
آندرومدا بانوی در زنجیر , saghar1362
امیر آمونیاک , amirjoony
نویسنده...برای آن دسته از انسانها که سرشان بوی قورمه سبزی می دهد! – می خواهم بگویم مغز هم برای آدم مفید است! -
لیلا   , lili1361