صادقی گرگری , hg1332

صادقی گرگری

 جورج سانتایانا " ، فیلسوف معاصر آمریکایی می گوید: " آنها که گذشته را به خاطر نمی آورند، محکوم به بازسازی آن هست
صادقی گرگری , hg1332

صادقی گرگری

مطالب تصاویر 9دوستان 3
ثبت املاک بسپار مرجع نیازمندیهای املاک ایران , mousavisepehr
محمد  , quest_mohammad
آزاد
کسری جاوید , kasranovin