زیبا ادیبان , ziba_adib

زیبا ادیبان

 از کنایه ها نرنج   این مردم کارشان نیش زدن است ! عمریست به هوای بارانی می گویند : خراب
زیبا ادیبان , ziba_adib

زیبا ادیبان

مطالب

فریاد ها

 از کنایه ها نرنج   این مردم کارشان نیش زدن است ! عمریست به هوای بارانی می گویند : خراب
99
کامنت بنویسید...
ملکه برفی  ن , raha.bano
دوشنبه 21 فروردین ، 11:30
زیبا بود ...لایک
ادامه
تاریک روشن , said.danshjo.arshad.m.g.1988
چهارشنبه 18 اسفند ، 02:15
از کنایه ها نترس گوشی را کن در و گوش دیگر را دروازه...بریز دور برن
ادامه
محمدرضا خوشنواز , mmkh83627
پنجشنبه 8 مرداد ، 23:19
لایک
ادامه