نرم افزار اندروید کلوب
م از تهران , teatr_royaha

م از تهران

م از تهران , teatr_royaha

م از تهران

مطالب

فریاد ها

       حس قشنگی ست …      بودن انسان هایی که به یک چشم بر هم زدن      دلت را پر از حس زیبای به پرواز در آمدن ، میکنند …
99
کامنت بنویسید...
 سعی کن آنقدر کامل باشی  که بزرگترین تنبیه تو  برای دیگران  گرفتن خودت از آنها باشد!
کامنت بنویسید...
 سلاممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
کامنت بنویسید...
 بیاید گفتگو کنیم خب...................
  کامنت بنویسید...
   بابا یکی نیست دوست دخترمون بشه اینجاااااااااااااااااا
  کامنت بنویسید...
  م از تهران , teatr_royaha
  یکشنبه 28 اردیبهشت ، 15:41
  خودش بیاد وگرنه به زور میارمشا
  ادامه
   یه دوست دختر اهل سکس میخوام زود زود..................
  کامنت بنویسید...
  م از تهران , teatr_royaha
  پنجشنبه 25 اردیبهشت ، 10:15
  کسی نیست؟
  ادامه
   سلام
  کامنت بنویسید...
   زندگی باید کرد،گاه با یک گل سرخ،گاه با یک دل تنگ،گاه باید رویید در پس این باران،گاه باید خندید برغم بی پایان.....
  کامنت بنویسید...