سینا , tafre_hamishegi_vahi

سینا

 بارون تو را به من داد.....
سینا , tafre_hamishegi_vahi

سینا

مطالب تصاویر 25

فریاد ها

 بارون تو را به من داد.....
99
   تویی تو همگام مثله نفس هام پایانه خطی اون خط آخر تو مرز فردا تویی یه سنت یه یادگاری همیشه هستی عزیز دنیام
    خودم تنها...تنها دلم
     گاهی خط کشیدن رو همه چیز بهترین راه
      باز صدای بی صدا مثل یه کوه بلند مثه یه خواب کوتاه یه مرد بود یه مرد.با دست های فقیر با چشم های محروم با پاهای خسته یه مرد بود یه مرد.....
       هر چه آید به سرم باز بگویم گذرد  وای از این عمر که با میگذرد،میگذرد....
       منو نسپار به فصل رفته ی عشق  نزار کم شم من از آینده ی تو...به من فرصت بده گم شم دوباره توی آغوش بخشاینده ی تو
       بالاخره یه روز همه چی درست میشه    درست هم نشد     تموم که میشه.....
       تو بارون که رفتی شبم زیر و رو شد یه بغضه شکسته رفیق گلوم شد تو بارون که رفتی دله باغچه پژمرد تمام وجودم توی آینه خط خورد
      2
      1
      سینا , tafre_hamishegi_vahi
      پنجشنبه 18 آذر ، 00:17
      تقدیم به.....
      ادامه
       باز رسید فصل من فصل سرما فصل غم. میزنم تو کوچه ها تنها قدم میگذرد این چنین روز و شبم تنها و خسته میروم تا که دل را از خویشتن بر کنم