محمد , snadj

محمد

 میوه ای که بدونه تکان دادن از درخت بیفتد رسیده تر از ان است که قابل خوردن باشد .
محمد , snadj

محمد

مطالب تصاویر 21

فریاد ها

 میوه ای که بدونه تکان دادن از درخت بیفتد رسیده تر از ان است که قابل خوردن باشد .
99
کامنت بنویسید...
 خدایا به امید تو ....
کامنت بنویسید...
 0.99999999 = 1
کامنت بنویسید...
 , mitrajooni2
یکشنبه 1 مرداد ، 00:08
درسته
ادامه
محمد , snadj
یکشنبه 1 مرداد ، 00:01
عدد بی انتها ریاضیات محض
ادامه
 , mitrajooni2
شنبه 31 تیر ، 23:52
...؟
ادامه
 0.99999999 = 1
کامنت بنویسید...
کامنت بنویسید...
 به شانه هایم زدی تا تنهاییم را تکانده باشی. به چه دل خوش کردی؟ تکاندن برف از شانه های آدم برفی
کامنت بنویسید...
 عجب دنیای وارونه ای داریم دمت گرم قانون ناوشته ها ....
کامنت بنویسید...
 Don’t count the years, count the memories
کامنت بنویسید...
 Do you know? A fortune that you don’t use, is others wish
  کامنت بنویسید...
     چه تفاوتیست میان تصور صورتت یا اندامت همش خلعی بیش نیس وقتی زیر سجاده ی دیگران لحن شده باشی
  کامنت بنویسید...