نرم افزار اندروید کلوب
سها یغما , saha98

سها یغما

 عزیزترینم پشت میکنم به دنیایی که بخواد مرا یاد تو بیاره ..حالا راحت فراموشم کن که هیچ وقت  دیگه خودمو  یادت نمیندازم ...
سها یغما , saha98

سها یغما

مطالب

فریاد ها

 عزیزترینم پشت میکنم به دنیایی که بخواد مرا یاد تو بیاره ..حالا راحت فراموشم کن که هیچ وقت  دیگه خودمو  یادت نمیندازم ...
99
کامنت بنویسید...
 دلم بـہ بهانـہ ے ندیدنت گریست ، بگذار بگرید و بداند هر چـہ خواست همیشـہ نیست ...
کامنت بنویسید...
نیما     , r_n_329
سه شنبه 19 فروردین ، 19:05
لایک
ادامه