نرم افزار اندروید کلوب
سیّد ول گرد حسینی  , radarz

سیّد ول گرد حسینی

 «بیدل از بی نشان چه جوید باز»
سیّد ول گرد حسینی  , radarz

سیّد ول گرد حسینی

مطالب تصاویر 29

فریاد ها

 «بیدل از بی نشان چه جوید باز»
99
   واقعیته بی تو بارونو نمیخوام  
   --- مگه ریشه از زردی ساقه هاش خسته میشه ---
    کلوب دات کام پس از 12 سال فعالیت خاموش می شود لاحاف تشک هامو جمع کنم آماده رفتن از کلوب شم
     کلوب دات کام پس از 12 سال فعالیت خاموش می شود  
      ما دسته ای خش و خاشاک هستیم  رای ما رو میخواین چیکار  
       
        ﺩﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﮐﯿﻨﻪ ﻭﺭﺯﯼ ﮐﻨﺪ ﺭﺍ ... ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﺮﻡ ﮐﻨﺪ.
         در کشور عشق جای آسایش نیست/آنجا همه کاهش است،افزایش نیست بی درد و الم توقع درمان نیست/بی جرم و گنه امید بخشایش نیست
          که این عمر طی نمودیم اندر امـــــــــــــــــــــــــــیدواری