نرم افزار اندروید کلوب مجله کلوب
نارسیس ج , narges_j

نارسیس ج

 خدا نخواست که من اهل ناکجا باشم     اجازه داد فقط اهلی شما باشم...
نارسیس ج , narges_j

نارسیس ج

مطالب

فریاد ها

 خدا نخواست که من اهل ناکجا باشم     اجازه داد فقط اهلی شما باشم...
99
5
2
 دهقان , edehghan
چهارشنبه 11 تیر ، 08:35
نداشتن خیلی خوبه
ادامه
مصطفی  , pooya320
شنبه 7 تیر ، 07:46
رومانتیک
ادامه
 چه شد در من نمیدانم ...فقط یک لحظه فهمیدم که خیلی دوستت دارم...
6
1
مصطفی  , pooya320
شنبه 7 تیر ، 07:47
خوش بحال شخص مذکور
ادامه
 گرچه میدانم مرا یک لحظه یادت نیست ...نیست  هرکجای صبح بی من بودنت باشد بخیر...
 تو را من دوست دارم...
 تو را من دوست خواهم داشت ...
 تو را من دوست خواهم شد ...
 من تو را دوست خواهم داشت...
 مرا بخاطر بیاور در  اوج ویرایش اخرین هجاهای  شکسته تنهایی ام...
 هر کجا ویرانه دیدی  یاد ما را خیر کن...
2
3
نارسیس ج , narges_j
جمعه 16 خرداد ، 19:17
زهی خیال باطل
ادامه
نارسیس ج , narges_j
دوشنبه 12 خرداد ، 13:06
سپاس ...
ادامه
بردیا ش , shbardia
دوشنبه 12 خرداد ، 12:59
دل آسوده دگر، حال پریشان دگر است
شهر آباد دگرباشد و ویرانه دگر!
ادامه
 دست من گیر  که از هر دو جهان وادارم...