مروارید سیاه , mrvd

مروارید سیاه

 دنیامون  شده آخرت یزید،!!!!!!!!
مروارید سیاه , mrvd

مروارید سیاه

مطالب

فریاد ها

 دنیامون  شده آخرت یزید،!!!!!!!!
99
   هواداره پاییزی میشه.چقد حالم بده
    
     خدا به همه مون صبر بده! هر روز تسلیت واسه یه مصیبت تازه!
      ...
      دلم یه بغل  گل نرگس بارون خورده میخواد که بوی بچگیامو بده
      من خرابم بنشین    زحمت آوار مکش
      
      از اد کردن هر کی که به قومیتش بیشتر از کشورش اهمیت میده معذورم