نرم افزار اندروید کلوب
مونا خسروی , monakh123123

مونا خسروی

 حالم گرفته از این دنیایی که ادم هایش همچون هوایش نا پایدارند گاه انقدر پاک گاه اینقدر بی معرفت که نفست میگیرد
مونا خسروی , monakh123123

مونا خسروی

مطالبدوستان 27

فریاد ها

 حالم گرفته از این دنیایی که ادم هایش همچون هوایش نا پایدارند گاه انقدر پاک گاه اینقدر بی معرفت که نفست میگیرد
99
3
1
لیا  , liya69
دوشنبه 8 اردیبهشت ، 14:13
اخ گفتی
ادامه
 عشق وسوسه وهوس نیست عشق معرفت وکمال است عاشقان نیست که  هردم طلب یارکند عاشق ان است که دل را حرم یار کند
4
24
  , moslem0171
دوشنبه 18 فروردین ، 13:04
لا1
ادامه
هادی قشنگترین پسر , haditanha...
چهارشنبه 6 فروردین ، 13:17
باشه
میشه اصل بدی؟
اسم شهر چندساله؟
چندخواهربرادری
ادامه
مونا خسروی , monakh123123
چهارشنبه 6 فروردین ، 13:16
اره بمونه
ادامه
مونا خسروی , monakh123123
چهارشنبه 6 فروردین ، 13:14
مگه مشکلش چیه عکس یکی دیگست
ادامه
مونا خسروی , monakh123123
چهارشنبه 6 فروردین ، 13:06
باشه
ادامه
هادی قشنگترین پسر , haditanha...
چهارشنبه 6 فروردین ، 13:05
چه خوشگلی.میتونی عوضش كنی
ادامه
مونا خسروی , monakh123123
چهارشنبه 6 فروردین ، 13:04
گذاشتم
ادامه
هادی قشنگترین پسر , haditanha...
چهارشنبه 6 فروردین ، 13:04
مونا كجا رفتی؟
ادامه
مونا خسروی , monakh123123
چهارشنبه 6 فروردین ، 13:00
یک لحظه
ادامه
هادی قشنگترین پسر , haditanha...
چهارشنبه 6 فروردین ، 12:57
بلدی عكس بذاری روی پروفایلت بعد عوضش كنی؟
بذار روی عكس پروفایلت بعد زود عوضش كن
ادامه
مونا خسروی , monakh123123
چهارشنبه 6 فروردین ، 12:55
من هیچی این کلوب بلد نیستم
ادامه
هادی قشنگترین پسر , haditanha...
چهارشنبه 6 فروردین ، 12:54
خب كم كم اشنا میشیم
میشه عكستو بذاری البومت ببینم بعد بگم زودی حذف كنی؟؟
ادامه
مونا خسروی , monakh123123
چهارشنبه 6 فروردین ، 12:52
منو ندیده خخخخ
ادامه
هادی قشنگترین پسر , haditanha...
چهارشنبه 6 فروردین ، 12:51
ازت خوشم اومده
میخوام با تو عشق رو تجربه كنم
ادامه
مونا خسروی , monakh123123
چهارشنبه 6 فروردین ، 12:49
چه واجبه بامن باشید خوب
ادامه
هادی قشنگترین پسر , haditanha...
چهارشنبه 6 فروردین ، 12:47
خب با رفت و آمد نزدیك میشیم
خب من میام مشهد هم زیارت و هم سیاحت باتو
ادامه
مونا خسروی , monakh123123
چهارشنبه 6 فروردین ، 12:46
راه دور دوست ندارم
ادامه
هادی قشنگترین پسر , haditanha...
چهارشنبه 6 فروردین ، 12:44
چرا مهمه
ادامه
مونا خسروی , monakh123123
چهارشنبه 6 فروردین ، 12:44
اره مهمه برای من
ادامه
هادی قشنگترین پسر , haditanha...
چهارشنبه 6 فروردین ، 12:43
من یه دوستی عاشقانه میخوام بدون كلك.تا آخرش باهاتم
ادامه