مهدی کاظمی , mk3526

مهدی کاظمی

 تــَـماشایِ تــــــــــــــــــــــــــــــــــــو دنیامو بهم ریخت...
مهدی کاظمی , mk3526

مهدی کاظمی

مطالب تصاویر 33

فریاد ها

 تــَـماشایِ تــــــــــــــــــــــــــــــــــــو دنیامو بهم ریخت...
99
کامنت بنویسید...
حامد ا , 105hamed
شنبه 29 فروردین ، 10:19
اخوی کجایی؟
ادامه
 عـــــــــدالــــــتـــــــ  هیـــــــــــــــــــــــــچگاه بــه مـــــعـنـیِ بـــــــــــــرابــــــــــــری نــیســـــــــــت...
کامنت بنویسید...
 «آگاه باشید که دوستانٍ خدا ترسی ندارند و غمگین نمیشوند.»  یونس ایه 62  
کامنت بنویسید...
 و خدا خواست که یعقوب نبیند یک عمر      شهــر بی یـار مـگــر ارزش دیـــدن دارد ؟!  
کامنت بنویسید...
 اندیشه هایــــــــــــتان را عوض کنید تا سرنوشتــــــــــــتان عوض شود                      
کامنت بنویسید...
 عبادت از سر وحشــــــــت واسه عاشق عبادت نیست               پرستش راه تســــــــکینه پرستیدن تجارت نیست  
کامنت بنویسید...
 آفتاب پنجره را می شناسد حتی اگر بسته باشد
کامنت بنویسید...
 وقتی انسان آرامش را در خود نیابد، جستجوی آن در دیگری کار بیهوده ای است...
کامنت بنویسید...
 لازمه خلاقیت جرأت بکنار گذاشتن یقینهای ماست
    کامنت بنویسید...
      اگر مالک طرح زندگانی خویش نباشی ، اجازه داده ای که وجودت یک تصادف قلمداد شود !
      کامنت بنویسید...